Operat przeciwpożarowy- co należy wiedzieć

Operat przeciwpożarowy to zbiór norm, oraz zasad potrzebny do wydania zgód odnośnie działalności przedsiębiorstwa, w którym magazynowane są lub przetwarzane odpady. Operat tworzy element niezbędny do funkcjonowania tego typu obiektu. Warto wiedzieć, kto wykonuje operat, jakie wymagania musi spełnić składowisko dla odpadów, oraz jaka jest cena sporządzenia tego dokumentu. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się o istocie operatu przeciwpożarowego.

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Jak już wyżej zostało napisane, operat przeciwpożarowy jest dokumentem, w którym zostały spisane wszystkie warunki przeciwpożarowe odnośnie obiektów w których magazynowane są, składowane, oraz wytwarzane odpady. Warto wiedzieć, że wszystkie zawiłości prawne związane z tworzeniem operatu przeciwpożarowego reguluje ustawa o odpadach. Dzięki operatowi, właściciel dostaje zgodę na składowanie odpadów, oraz ich przetwarzanie w ramach działalności. Warto wiedzieć, że ten dokument dołącza się do reszty wniosków potrzebnych, kiedy oczekuje się wyżej wymienionego zezwolenia. W dalszej kolejności należy czekać na decyzję właściwych organów ze względu na lokalizację danego przedsiębiorstwa. Wymagania związane z kwestią ochrony przeciwpożarowej powinny być zawarte w operacie przeciwpożarowym, a także każdy z pracowników przedsiębiorstwa powinien dobrze się z nim zapoznać i znać jego treść. W ramach konsultacji, prosi się o zdanie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku przygotowania oraz potwierdzenia operatu przeciwpożarowego, powinien liczyć się z wysoką karą. Informacje związane z ochroną przeciwpożarową powinien znać każdy pracownik.

Kto i jak wykonuje operat przeciwpożarowy?

Ustawa o odpadach w sposób klarowny określa, jakie upoważnienia muszą posiadać osoby, które wykonują operaty przeciwpożarowe co do zasady należy wiedzieć, że ten typ dokumentu może wykonać zaledwie kilka profesji. W przypadku wykonania operatu przez rzeczoznawcę, który specjalizuje się w sprawach zabezpieczenia na wypadek pożaru, przedsiębiorstwo musi podlegać pod regionalnego dyrektora do spraw ochrony środowiska, lub marszałka województwa. W momencie kiedy organem właściwym dla uzyskania potrzebnych zgód jest starostwa, konieczny będzie inżynier pożarnictwa, lub bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nikt więcej nie może podejmować żadnych czynności przygotowujących operat przeciwpożarowy.

blank

Ile kosztuje operat przeciwpożarowy?

Cena za wykonanie dokumentu jest różna, oraz zależna od wielu czynników. Opracowanie wymagań przeciwpożarowych dla odpadów może być wykonywane przez specjalistów z wielu dziedzin, w związku z tym ceny za wykonanie usługi mogą być różne. Nie ma tutaj jednej, odgórnie ustalonej kwoty. Jednak patrząc na bezpieczeństwo pracowników, oraz przedsiębiorstwa ceny nie są wysokie. W Ustawie o odpadach zostały wymienione wszystkie elementy, które obligatoryjnie muszą się znaleźć w operacie przeciwpożarowym.

blank

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy przede wszystkim powinien by czytelny oraz klarowny, żeby w razie nieprzewidzianych wydarzeń reagować szybko oraz poprawnie. Kiedy dojdzie do pożaru nie ma czasu na wertowanie stron, oraz szukanie w operacie ważnych informacji przeciwpożarowych. Operat przeciwpożarowy powinien zawierać wszelkie informacje, które potrzebne były do stworzenia celu wymagań ppoż. Muszą się również znaleźć informacje odnośnie przedsiębiorstwa, jego danych oraz dostępności odpadów. Następnie w operacie przeciwpożarowym powinny znaleźć się wszystkie drogi postępowania na wypadek pożaru, a także dostępne rozwiązania technologiczne dla jego ugaszenia. Muszą być również rozpisane warunki ochrony przedsiębiorstwa zagwarantowane pracownikom, oraz firmie. Nie bez znaczenia jest opinia na temat przedsiębiorstwa na temat instalacji, oraz zbiórki miejsca odpadów. Należy pamiętać, że wszelkie dane powinny być zgodne z prawdą i nie należy żadnych informacji zatajać, czy manipulować nimi. Każda zmiana może mieć niszczący wpływ na życie ludzkie, oraz mienie firmy. Operat szacunkowy powinien być wsparciem w ramach pożaru, oraz spisem zasad, a także reguł zachowania podczas niecodziennych sytuacji dla wszystkich pracowników firmy. Muszą oni być z nim zaznajomieni, oraz znać jego treść. Do stworzenia operatu potrzebna jest osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i takiej należy szukać. W tym wypadku nie ma dróg na skróty dla bezpieczeństwa pracowników, oraz bezpieczeństwa mienia przedsiębiorstwa. Wszelkie dane potrzebne do jego stworzenia znajdą się w Ustawie o odpadach. Chcesz się dowiedzieć więcej sprawdź askarprotect.pl

Skomentuj