OZZL zapowiada walkę z mobbingiem i popiera wprowadzenie systemu no fault

Stworzenie kultury bezpieczeństwa w polskich szpitalach, walka z mobbingiem i dyskryminacją oraz leczenie bez lęku i presji prokuratora, czyli wprowadzenie systemu no fault – to priorytety nowej przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyny Cebuli-Kubat.

Nową przewodniczącą OZZL wybrano podczas październikowego XVII Zjazdu Delegatów OZZL.

„Moim priorytetem jest kreowanie kultury bezpieczeństwa w polskich szpitalach. Definicja kultury bezpieczeństwa jest bardzo szeroka, ale w skrócie to zestaw norm kreujących wzorcowe zachowanie i działania koncentrujące się na bezpieczeństwie zdrowia i życia pracowników” – powiedziała Cebula-Kubat na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie, przedstawiając strategię działania OZZL na lata 2022-2026.

Kultura ta, jak dodała, ma gwarantować bezpieczeństwo pacjenta i lekarzy w polskich szpitalach.

Zapowiedziała, że OZZL będzie chciał wprowadzić normy zatrudnienia dla lekarzy. „Z normami zatrudnienia nierozerwalnie będą się łączyły liczby lekarzy pracujących na oddziale” – wskazała.

OZZL będzie też działać na rzecz ograniczenia liczby godzin pracy. W planach jest wypracowanie potrzebnych do tego rozwiązań legislacyjnych.

Przewodnicząca OZZL zwróciła uwagę na potrzebę zmiany systemu zarządzania w szpitalach.

„Trzeba odejść od pionowej hierarchii zarządzania w szpitalach i przejść na system partnerski” – stwierdziła.

Jej zdaniem o strukturze szpitali i placówek medycznych powinno się myśleć jako o jednostkach zależności rozbudowanej – budując równolegle kulturę większego szacunku dla siebie nawzajem, a nie traktowania z góry z tytułu posiadanego stanowiska, doświadczenia zawodowego i tytułu naukowego.

Związek chce też walczyć z dyskryminacją i mobbingiem, dlatego powoła komisję ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, która ma działać na rzecz dobrych praktyk w szpitalach i placówkach medycznych.

„Ważna sprawa dla nas lekarzy to system no fault. Czyli leczenie bez lęku i presji prokuratora. Lekarze nie powinni się bać zdarzeń niepożądanych. Co to jest? To niepowodzenie w trakcie leczenie pacjenta, które może doprowadzić albo skutkować powstaniem szkody dla pacjenta. Nie możemy mylić błędów medycznych, błędu lekarskiego ze zdarzeniem niepożądanym. One powinny być zgłaszane, należy znaleźć przyczynę i na podstawie tego opracować procedury, żeby nigdy więcej do takiego zdarzenia nie doszło” – powiedziała.

„Popieramy więc starania Naczelnej Izby Lekarskiej o wprowadzenie systemy no fault” – dodała.

Członek zarządu OZZL Piotr Watoła dodał, że szczególny nacisk należy położyć na współpracę z młodą kadrą lekarską. „Bez młodych lekarzy nie będziemy w stanie dalej funkcjonować w systemie ochrony zdrowia” – powiedział.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy to ogólnokrajowa organizacja związkowa reprezentująca interesy środowiska lekarskiego, zrzeszająca lekarzy wszystkich specjalności.

Skomentuj