PIP: zimą pracodawca powinien zapewnić właściwą temperaturę w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, zaś w pracach na wolnej przestrzeni pracownikom należy się odzież ochronna i ciepłe napoje – przypomina w specjalnym apelu Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron.

Jak poinformował w poniedziałek Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, z początkiem 2022 r. Piotr Kalbron, od 1 kwietnia 2020 r. pełniący obowiązki szefa inspektoratu, został powołany na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy. W grudniu ub. roku jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Rada Ochrony Pracy.

W swoim poniedziałkowym apelu do pracodawców z woj. śląskiego, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach zwrócił uwagę na zasady bezpiecznej pracy w okresie zimowym.

Przypomniał, iż w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca fizyczna, należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14 stopni Celsjusza, natomiast w pomieszczeniach, w których jest to lekka praca fizyczna lub praca biurowa – temperaturę nie niższą niż 18 stopni.

„Obowiązkiem pracodawcy jest także zabezpieczenie pomieszczeń pracy przed niekontrolowanym odpływem ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz” – czytamy w apelu.

W przypadku pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odzieży chroniącej przed niską temperaturą, a także ciepłych napojów – w pracach przy temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni. Konieczne jest także zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy ogrzeją się lub zmienią odzież – temperatura w takim miejscu nie może być niższa niż 16 stopni.

„W razie, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni nie jest możliwe zapewnienie wspominanego pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła do ogrzania, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej” – przypomniał Inspektor.

Okres zimowy – jak napisał Piotr Kalbron – to także prace na wysokości związane z odśnieżaniem dachów, co wymaga przestrzegania określonych standardów.

„Zanim pracodawca skieruje pracownika do odśnieżania dachu powinien pamiętać, że do pracy na wysokości można skierować wyłącznie pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Z kolei pracownik skierowany do odśnieżania powinien odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania” – napisano w apelu.

Dodatkowo pracodawca powinien zapewnić właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości, a także wygrodzić i oznakować na chodnikach i ciągach komunikacyjnych strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego z dachu lodu i śniegu.

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach zaapelował również o zachowanie szczególnej rozwagi i ostrożności podczas prac budowlanych.

„Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem osób z wysokości, należy pamiętać także o zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego, jakie stwarzają dla osób trzecich spadające z wysokości przedmioty np. sople lodu” – napisał Kalbron.

Przypomniał, iż montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych są „definitywnie zabronione” podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 metrów na sekundę. W czasie burzy oraz przy silnym wietrze należy natychmiast przerwać takie prace. Nie można też obsługiwać żurawi budowlanych przy temperaturze w kabinie poniżej 18 stopni.

Apeluję do wszystkich pracodawców o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy oraz o podjęcie działań w celu ograniczania niebezpieczeństw związanych z wykonywaną pracą w okresie zimowym” – napisał w poniedziałek Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.

Piotr Kalbron jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2019 r. uzyskał tytuł MBA Executive w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Skomentuj