PKO BP spodziewa się szybszego wzrostu kosztów w firmach niż przychodów

Przychody firm drugi kwartał z rzędu wzrosły wolniej niż koszty, co może sygnalizować odwrócenie obserwowanego od IV kwartału 2020 roku trendu, w którym dynamika wzrostu przychodów przewyższała dynamikę kosztów – ocenili analitycy PKO BP.

„Przychody firm już drugi kwartał z rzędu wzrosły wolniej (35,9 proc. rdr) niż koszty (36,1 proc. rdr), co może sygnalizować odwrócenie obserwowanego od IV kwartału 2020 roku trendu, w którym dynamika wzrostu przychodów przewyższała dynamikę kosztów” – podali analitycy PKO BP.

We wtorkowej informacji podali, że wynik finansowy netto wyniósł w II kwartale 2022 r. 75,6 mld zł (33,3 proc. rdr), tj. 10,8 proc. PKB (wzrost 1,7pp rdr), w obydwu ujęciach to nowy historyczny rekord. Wskaźnik rentowności obrotu netto firm niefinansowych wyniósł w II kw. br. 6,1 proc. (w I kw. br 5,7 proc.), co było poziomem o 0,1 pp niższym niż w II kw. 2021 r.

Najwyższy skok rentowności obrotu netto w I półroczu 2022 r. – jak podano – odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (18,8 proc.; +18,3 pp rdr), co należy wiązać z utrzymującymi się od II półrocza 2021 wysokimi cenami węgla. Przedsiębiorstwa działające w przetwórstwie przemysłowym osiągnęły nieco słabszy wynik niż przed rokiem (5,9 proc., tj. spadek o 0,4 pp rdr), podobnie firmy budowlane (5,8 proc., tj. mniej o 0,5 pp rdr), co wynika z silnego oddziaływania presji kosztowej w tych sekcjach, przy jednoczesnym hamowaniu popytu – dodali analitycy.

Wskazali, że poprawę rentowności względem I półrocza 2021 r. odnotowały natomiast przedsiębiorstwa transportowe (4,6 proc., tj. wzrost o 0,5 pp rdr), a rentowność handlu utrzymała się na niezmienionym poziomie (3,5 proc.). W strukturze rodzajowej kosztów za I półroczu 2022 mocno wzrósł udział pozycji związanych ze zużyciem materiałów i energii (do 47,2 proc., tj. wzrost o 2,4 pp rdr), przy czym silniej wzrósł udział kosztów materiałowych (więcej o 5,0 pp rdr) niż kosztów energii (wzrost 0,5 pp rdr). Jednocześnie spada udział kosztów wynagrodzeń, które w I półroczu br. stanowiły 13,6 proc. kosztów ogółem (spadek o 2,0 pp rdr) – zaznaczyło PKP BP.

Analitycy zwrócili uwagę, że „inwestycje firm mają się nadspodziewanie dobrze”. Jak wskazali, w samym II kwartale br. wzrosły ponad 7 proc. rdr (vs. 1,3 proc. rdr w I kw. 22), ceny stałe. Ich zdaniem oznacza to, że inwestycje ogółem w II kwartale br. najprawdopodobniej także rosły, a hamowanie wzrostu PKB w I kwartale br. nie było ich skutkiem. 

Skomentuj