Podkarpackie/ W regionie od czerwca do października br. nie zgłoszono zwolnień grupowych

Na Podkarpaciu od czerwca do października 2022 r. nie było zgłoszeń zwolnień grupowych – poinformował PAP kierownik Wydziału ds. Promocji i Komunikacji Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Krzysztof Powrózek.

Powrózek dodał, że żaden pracodawca nie zgłosił również planowanych zwolnień grupowych na kolejne miesiące roku.

Jak wynika z danych przekazanych PAP, od początku tego roku w ramach zwolnień grupowych pracę w regionie straciły 204 osoby, a w tym samym okresie ubiegłego roku – 253 osoby.

„Do maja tego roku wpływały jeszcze zwolnienia związane z pandemią, będące efektem złej sytuacji na rynku motoryzacyjnym, w zakładach kooperujących z dużymi firmami z terenu przede wszystkim Niemiec” – zaznaczył Powrózek.

W ocenie kierownika wydziału ds. promocji i komunikacji społecznej w rzeszowskim WUP, zwolnienia zależą od kondycji pracodawców, a sytuacja jest uzależniona w dużej mierze od tarcz osłonowych.

„Wzrost cen energii nie przełożył się jeszcze w pełni na koszty towarów i usług z powodu przepisów osłonowych. Pracodawcy zatem musieli albo zmienić kontrahentów, albo przeczekać trudny okres i rozwijać innego rodzaju działalność. Wygląda więc na to, że pracodawcy przyjmują postawę wyczekiwania i nie zgłaszają zwolnień, jednocześnie nie zwiększając znacznie liczby dostępnych ofert pracy” – podkreślił Powrózek.

Pytany przez PAP z jakich branż w następnych miesiącach mogą napłynąć ewentualnie zgłoszenia o zwolnieniach grupowych, Powrózek wskazał, że takich ruchów nie należy się raczej spodziewać z sektora paliwowo-energetycznego. Wynikać to ma, w jego ocenie, z wysokiego zapotrzebowania na gaz i prąd.

Z danych rzeszowskiego urzędu wynika, że tylko niewielka ilość osób zwolnionych grupowo rejestruje się w powiatowych urzędach pracy. Większość, jak przyznał Powrózek, szuka pracy na własną rękę.

„Jednym z powodów tej sytuacji jest też to, że przy rejestracji w urzędzie pracy można podać tylko jeden zawód, co znacząco zmniejsza możliwości pośrednictwa pracy. Jest wiele osób, które mają co najmniej dwa zawody, a ich umiejętności są marnowane wobec ograniczonych możliwości płacowych firmy” – powiedział.

Jak zauważył Powrózek, występuje odwrotne zjawisko, kiedy to pracodawcy łączą wiele czynności z różnych zawodów w jeden etat, płacąc minimalne miesięczne wynagrodzenie.

Prognozowana stopa bezrobocia na Podkarpaciu na koniec października 2022 r. powinna wynieść, podobnie jak we wrześniu br., 8,7 proc., przy nieznacznie, ale wciąż malejącej liczbie osób bezrobotnych. 

Skomentuj