Poinformowanie pracownika o przysługujących przerwach w treści informacji o warunkach zatrudnienia

Za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), planowana jest zmiana treści art. 29 § 3 kodeksu pracy (dalej: KP), która to wprowadza nowe obowiązki pracodawcy względem pracownika.

Przepis ten przewiduje obowiązek poinformowania pracownika, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę, o podstawowych warunkach zatrudnienia, które zostały enumeratywnie wyliczone w jego treści. Stworzony w ten sposób dokument nazywany jest w praktyce informacją dodatkową.

W wyniku wdrożenia do kodeksu pracy przepisów przywołanej dyrektywy, treść informacji o warunkach zatrudnienia zostanie rozbudowana o kilka nowych elementów. Jedną z nowości będzie m.in. obowiązek podawania informacji o przysługujących pracownikowi przerwach.

Pracodawca będzie zatem zobowiązany do informowania w opisany sposób o każdej przerwie, z której może skorzystać dany pracownik. W treści informacji dodatkowej, w zależności od sytuacji prawnej konkretnego pracownika, może więc znaleźć się wzmianka m.in. o:

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj