Prezydent podpisał nowelizację zwiększającą dotację budżetową dla PFRON

Zwiększenie środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie – zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Na stronie Kancelarii Prezydenta podano we wtorek, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowela zakłada, że wysokość dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

Według rządowych danych oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł. To wzrost o prawie 60 proc.

Podniesiona zostanie m.in. wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON. Z 1950 zł do 2400 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do znacznego stopnia niepełnosprawności. Z 1200 zł do 1350 zł wzrośnie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do lekkiego stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie zostanie podniesione z 450 zł do 500 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2023 r.

O przywrócenie minimalnej wielkości dotacji budżetowej do PFRON wnioskowała strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

W uchwale rozpatrzonej w lipcu 2022 r. przez Radę Ministrów strona społeczna zwracała uwagę, że przez wiele lat dotacja budżetowa do PFRON wynosiła 55 proc. kosztów realizacji zadania, a aktualne brzmienie przepisów pozostawia bardzo duże pole manewru. W praktyce – jak zaznaczono – kwota tej dotacji nie zmienia się istotnie od lat.

W uchwale wskazano ponadto, że z roku na rok, z powodu braku waloryzacji dofinansowania do pracy niepełnosprawnych, zmniejsza się realna pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Skomentuj