Projekt: firmy zajmujące się finansowaniem społecznościowym będą płacić opłaty na nadzór

Ministerstwo Finansów w czwartek opublikowało projekt rozporządzenia regulującego kwestie wnoszenia przez firmy zajmujące się finansowaniem społecznościowym opłat na rzecz KNF.

„Ustawa o finansowaniu społecznościowym objęła dostawców usług finansowania społecznościowego nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, (…) a co za tym idzie – zobowiązała te podmioty do wnoszenia opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz rozszerzenie zakresu tego zezwolenia (w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych 4500 euro) oraz opłat rocznych, ustalanych, co do zasady, na podstawie średniej wartości przychodów w okresie ostatnich trzech lat obrotowych poprzedzających rok, za który opłata jest należna, ale w wysokości nie większej niż 0,5 proc. tej średniej, i nie mniejszej niż równowartość w złotych 750 euro” – podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, które Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

MF w uzasadnieniu wskazało, że w projektowanym rozporządzeniu znalazły się przepisy określające wysokość oraz sposób i terminy uiszczania wyżej opisanych opłat od dostawców usług finansowania społecznościowego.

Według projektowanego rozporządzenie, za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego konieczne będzie wnoszenie opłat. Przy czym wg ustawy, opłaty należy wnosić za udzielenie zezwolenia oraz rozszerzenie zakresu już udzielonego zezwolenia.

„Mając na uwadze, że na poziomie ustawy maksymalna stawka za udzielenie zezwolenia została określona na równowartość w złotych kwoty 4500 euro, projektowane rozporządzenie przewiduje taką właśnie wysokość opłaty w przypadku ubiegania się o zezwolenie w pełnym zakresie” – podano w uzasadnieniu do projektu.

Rozporządzenie ma wejść w życie w 14 dni od jego ogłoszenia. 

Skomentuj