Projekt: uproszczenia w podatku akcyzowym dla firm i samorządów korzystających z OZE

Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla firm i samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanego w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz kilku innych ustaw.

Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone projektowaną ustawą, jest wydłużenie do dnia 31 grudnia 2029 r. dotychczas obowiązującego zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm sześc.

Poza tym projekt zakłada wprowadzenie uproszczeń dla podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i ją zużywających, w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji, oraz z odnawialnych źródeł energii z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i ją zużywających, w zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowej.

Uproszczenia mają objąć także jednostki samorządu terytorialnego, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w różnych ich jednostkach organizacyjnych, w zakresie obowiązku rejestracji, składania deklaracji podatkowej i prowadzenia ewidencji.

„Proponowana zmiana przepisu ma na celu wprowadzenie ułatwienia, zgodnie z którym podmioty produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty (pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości), nie muszą wykazywać ilości zużytej przez nich energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracjach podatkowych” – podano w uzasadnieniu.

Wskazano, że obecnie z takiego wyłączenia korzystają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Po zmianie z obowiązku deklarowania ilości zwolnionej energii będą wyłączeni także podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy spełniają warunki zawarte w projektowanym przepisie.

Resort chce także znieść obowiązek wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych. Jedynie w przypadku planowanej dostawy do innych państw członkowskich UE, aby móc skorzystać na terenie tych państw z obniżonej stawki, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o taki certyfikat.

W projekcie jest mowa także o wprowadzeniu obowiązku deklarowania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na deklaracji podatkowej zamiast na deklaracji uproszczonej oraz jednoznacznego wskazania, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego składana jest deklaracja podatkowa.

Zgodnie z uzasadnieniem większość przepisów projektowanej ustawy ma wejść w życie od początku 2023 r., ale część wejdzie w życie w innych terminach. 

Skomentuj