Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 roku wzrosło o 8,7 proc. – GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 roku wzrosło o 8,7 proc. – podał ostateczne dane GUS. Według wstępnych danych rosło ono o 8,4 proc.

„Według danych ostatecznych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. wyniosło 5682,97 zł. W porównaniu z 2020 r. wzrosło nominalnie o 8,7 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 3657,74 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia? do 9811,16 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 35,6 proc. mniej i o 72,6 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce” – napisano.

GUS podał też, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. wyniosło 10,9 mln etatów. Było to więcej o 1,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Wcześniej GUS podawał, że w 2021 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,8 mln etatów. Było to więcej o 1,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Skomentuj