PSP podsumowała rok: ponad 608 tys. interwencji; to największa liczba zdarzeń zanotowana w 30-letniej historii

W ubiegłym roku strażacy odnotowali ponad 608 tys. interwencji, co jest największą liczbą zdarzeń notowaną w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej – przekazał rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że to niemal o 30 tys. więcej niż dwa lata temu.

Jak przekazała PSP, w 2022 roku strażacy podjęli ponad 608 tys. interwencji, co jest największą liczbą zdarzeń notowaną w 30-letniej historii tej formacji. „Jest to o 29 102 interwencje więcej niż w 2021 roku. Ponadto, strażacy interweniowali o 21 proc. częściej niż pięć lat temu, kiedy odnotowano 502 055 zdarzeń oraz o 36 proc. więcej razy niż w 2016 roku, kiedy miały miejsce 447 003 zdarzenia” – poinformował PAP Kierzkowski.

Zaznaczył, że ubiegły rok to 135 968 pożarów, 424 956 miejscowych zagrożeń oraz 47 895 fałszywych alarmów. „Przez cały 2022 rok powstało 32 320 pożarów w obiektach mieszkalnych, niestety 387 osób straciło życie a 2338 odniosło obrażenia. Ponadto, w związku z emisją tlenku węgla, strażacy odnotowali 4686 interwencji, w których 68 osób uległo śmiertelnemu zatruciu czadem, a 1224 uległy podtruciu” – powiedział Kierzkowski.

Dodał, że od rozpoczęcia sezonu grzewczego w październiku 2022 roku strażacy interweniowali 1298 razy w związku z emisją czadu. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla 34 osoby straciły życie, a 429 odniosło obrażenia.

W grupie pożarów najczęściej dochodziło do pożarów traw – 53 604, w tym pożarów upraw – 31 943 oraz pożarów traw na terenach nierolniczych – 21 661. Ponadto, na terenie kraju powstało 6 457 pożarów lasów.

„W minionym roku strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków sił natury, w tym silnego wiatru – 125 363, opadów deszczu – 14 842, opadów śniegu – 12 114 i przyborów wód w rzekach – 3 966. Ponadto, odnotowano 58 700 wypadków drogowych oraz 42 335 działań o charakterze medycznym” – przekazał rzecznik PSP.

Dodał, że ponadto strażacy podejmowali interwencje związane z uszkodzeniami budynków – 18 333, ratownictwem chemicznym – 8 170 i ekologicznym – 1 412 oraz na akwenach – 7 254. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województw: mazowieckiego – 90 615, śląskiego – 73 499, wielkopolskiego – 53 695, małopolskiego – 46 498 oraz dolnośląskiego – 45 640.

Skomentuj