Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy

Stres zawodowy związany z psychospołecznymi czynnikami ryzyka, uznawany jest aktualnie za główne wyzwanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badając wypadki przy pracy, niejednokrotnie wskazuje się jako jedną z przyczyn, czynnik ludzki tj. niewłaściwe zachowanie się pracownika. Może ono być wynikiem np.: złej organizacji pracy, braku wiedzy i doświadczenia, lekceważenia zagrożeń, brawury czy nieodpowiednich warunków psychospołecznych.

Niewłaściwe warunki psychospołeczne stanowią potencjalną przyczynę stresu w miejscu pracy. Może być on również generowany przez sytuację pozazawodową pracownika.

Stres oddziałuje na pracownika na drodze mechanizmów psychozjologicznych, powodując zakłócenia w jego funkcjonowaniu oraz wpływając na bezpieczeństwo w procesie pracy. Powoduje obniżenie sprawności psychicznej, w tym negatywnie wpływa na funkcjonowanie poznawcze: obniża koncentrację uwagi, zaburza zdolność logicznego myślenia i szybkość w podejmowaniu decyzji oraz zakłóca percepcję. To bezpośrednio przekłada się na efektywność i jakość oraz bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Jaka jest rola czynników psychospołecznych w powstawaniu zdarzeń niepożądanych w procesie pracy? Czy można analizować przyczyny wypadków przy pracy, uwzględniając te czynniki? Jak dyspozycja psychozyczna wpływa na wydajność i bezpieczeństwo pracy i w końcu czy można skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy? Na te i inne pytania odpowiadać będą specjaliści podczas konferencji pt. „Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy”, która odbędzie się już 12 października 2022 r. w Kielcach na Politechnice Świętokrzyskiej.

Organizatorzy konferencji:

blank

blankblank

Uwaga! Konferencja jest bezpłatna, a liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Link do programu konferencji

Link do bezpłatnej rejestracji

Zapraszamy serdecznie!

blank

Skomentuj