Raport: 24 proc. firm ograniczyło informacje o strategiach podatkowych do minimum

24 proc. firm ograniczyło składane fiskusowi informacje o strategiach podatkowych do minimum, a 67 proc. rozszerzyło je o nieliczne dodatkowe szczegóły – wynika z przekazanego PAP raportu z badania firmy doradczej Crido.

Crido w raporcie „Informacje o realizowanych strategiach podatkowych” przypomniało, że od 2021 r. najwięksi podatnicy muszą sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten dotyczy firm, których przychody uzyskane w roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro, jak również podatkowych grup kapitałowych. Podmioty te muszą przygotować zestaw informacji i założeń, które opisują ich podejście do zarządzania procesem wykonywania obowiązków podatkowych oraz jego realizacji. Chodzi m.in. o dane dotyczące dobrowolnych form współpracy z KAS, transakcji z podmiotami powiązanymi, złożonych wniosków o interpretacje podatkowe czy rozliczeń w rajach podatkowych.

W przekazanym PAP raporcie podano, że do końca 2021 r. do naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wpłynęło ponad 2200 informacji o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r., spośród których eksperci Crido przeanalizowali 100. Zbadano, jak firmy podchodzą do tego obowiązku.

„24 proc. podmiotów ograniczyło się do podania minimalnego zakresu obowiązkowych informacji o realizowanej strategii podatkowej, 67 proc. rozszerzyło je o nieliczne, dodatkowe szczegóły, tylko 8 proc. podmiotów uwzględniło w przygotowanych przez siebie informacjach rozbudowane opisy co najmniej kilku istotnych elementów” – podano w podsumowaniu badania. Jeden podatnik nie odniósł się w opublikowanej informacji do wszystkich elementów wymaganych przez ustawę o CIT.

Zauważono, że żaden z podmiotów, których informacje o realizowanej strategii podatkowej były weryfikowane, nie opublikował danych o swoim podejściu do podatków odnosząc się wprost lub poprzez odpowiednio ustrukturyzowaną treść do Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

Według partnera w Crido Michała Borowskiego przygotowanie informacji o realizacji strategii podatkowej można potraktować jako szansę na przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji tego, jak zarządzane są kwestie podatkowe w danej organizacji. „Tego typu prace są dobrą okazją, aby zastanowić się, czy wewnętrzny system zarządzania podatkami posiada luki i w konsekwencji jest nieefektywny oraz ustalić, jakie działania powinny zostać podjęte, aby ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane niedoskonałości procesów” – ocenił cytowany w opracowaniu Borowski.

Zgodnie ze znowelizowanymi pod koniec 2020 roku przepisami ustawy o CIT (dodany art. 27c) w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego podatnicy powinni sporządzić i opublikować informację o realizacji w tym roku strategii podatkowej. Za brak przekazania właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o stronie internetowej, na której podatnik opublikował informację o realizacji strategii, grozi kara pieniężna do 250 tys. zł.

Jak wyjaśniło Crido, bazując na informacjach o realizacji strategii podatkowych opublikowanych przed przedsiębiorców na ich stronach internetowych, dokonano oceny raportów opracowanych przez 100 podatników z 12 branż o różnej strukturze własności i grupach przychodowych. Badane podmioty wykazały w roku 2020 łącznie 515 mld zł przychodów.

Skomentuj