Raport: 89 proc. badanych firm utworzyło stanowiska dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju

Chociaż 89 proc. badanych firm utworzyło stanowiska dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, to w Polsce zmiany dopiero następują. Działy podatkowe, finansowe i ESG mają na siebie ogromny wpływ – stwierdziła Anna Wibig, liderka ESG w Deloitte.

Firma Deloitte we współpracy z firmą badawczą KS&R zapytała 335 globalnych ekspertów podatkowych o stopień implementacji działań z obszaru ESG, czyli strategii firm w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Jak wynika z raportu “2022 Deloitte Sustainability & Tax”, przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności wdrażają zmiany w zakresie ładu korporacyjnego. W dziedzinie środowiska i społecznej odpowiedzialności są mniej zaawansowane – odpowiednio 61 proc. i 53 proc. firm potwierdza aktywność w tych obszarach – napisano. „Jednocześnie właściwe każdy biorący udział w badaniu wskazał, że działania w zakresie osiągania celów ESG będą w ich firmach podejmowane w trakcie najbliższych 3 lat” – stwierdzono.

Zgodnie z raportem, drugim istotny wnioskiem z ankiety jest to, że coraz większe znaczenie dla zielonej transformacji mają tzw. zielone podatki, czyli obciążenia finansowe, nakładane na firmy, którym nie udało się osiągnąć celów w dziedzinie ochrony środowiska. W przypadku sektorów takich jak usługi finansowe, dobra konsumenckie i telekomunikacja odsetek odpowiedzi potwierdzających wpływ zmian fiskalnych na transformację wyniósł ponad 90 proc., a wyraźnie słabszy efekt wskazują respondenci z branży ERI [Energy, Resource & Industrials – Enegia, Surowce, Przemysł – przyp. PAP] – wynika z badania.

„Bezpieczeństwo energetyczne to kluczowy element powodzenia zielonej transformacji, determinujący działania sektora ERI w zakresie strategii ESG. Co więcej, rośnie znaczenie doradców podatkowych, ponieważ istotne stają się nie tyko obciążenia fiskalne negujące niezrównoważone inwestycje, ale także zachęty i dostęp do kapitału” — stwierdziła cytowana w raporcie Irena Pichola, ekspertka z Deloitte.

Na podstawie ankiety, autorzy raportu określili działania, które liderzy działów podatkowych powinni podjąć w związku z rosnącym znaczeniem celów ESG. Jednym z nich jest identyfikacja skutków podatkowych wynikających z wprowadzanych zmian. Zaangażowanie liderów podatkowych na wczesnym etapie formułowania strategii umożliwia zrozumienie kontekstu zmian i ułatwia wybranie optymalnej ścieżki zielonej transformacji – wskazano. „Liderzy podatkowi wydają się być świadomi tej potrzeby – 72 proc. ankietowanych potwierdziło, że ściśle współpracuje z CSO (Chief Sustainability Officer) [Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju – przyp. PAP]” – napisano w raporcie.

Jak wynika z badania, zielona transformacja wymaga od firm wdrożenia kompleksowych zmian, m.in. w obszarze łańcucha dostaw. Wsparciem w podejmowaniu decyzji może być wiedza ekspertów podatkowych, dotycząca zachęt fiskalnych, wynikających np. z Porozumienia Paryskiego lub unijnej strategii Fit for 55.

„Podczas gdy 89 proc. badanych potwierdziło utworzenie stanowiska dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, w polskich firmach takie zmiany dopiero następują” – stwierdziła Wibig. Dodała, że chociaż eksperci finansowi lub podatkowi często twierdzą, że ESG nie jest w ich kompetencjach, badania wykazują, że obszary te mają na siebie ogromny wpływ.

Zgodnie z raportem, wzrost znaczenia ESG będzie wymagał szerokich kompetencji w zakresie podatków pośrednich od ekspertów podatkowych. W procesie reorganizacji działów podatkowych kluczowe staje się przedefiniowanie funkcji departamentów oraz zasad współpracy z biznesem i działami ESG.

„W mojej ocenie udział przedstawicieli działów podatkowych w dyskusjach o strategii danego podmiotu staje się niezbędny. Jest to bowiem jedyna droga do efektywnej transformacji biznesu” – przekazała Wibig. „Dyrektorzy finansowi chcący podążać za aktualnym trendem, powinni takie zmiany w swoim podejściu rozważyć” – dodała. 

Skomentuj