Raport: brak pewności siebie i sytuacja gospodarcza powstrzymują kobiety przed zakładaniem firm

Sytuacja gospodarcza, brak pewności siebie i sprecyzowanego planu to główne czynniki, które powstrzymują kobiety przed założeniem własnego biznesu – wynika z raportu „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek – stres i obawy”.

Jak wskazano w raporcie, przed założeniem własnej firmy powstrzymuje kobiety brak sprecyzowanego planu (50,4 proc.), trudności związane z aktualną sytuacją gospodarczą (49,7 proc.) i brak pewności siebie (49,1 proc.). Niewiele niższy odsetek ankietowanych (42,9 proc.) wskazuje, że wstrzymuje się z decyzją o założeniu działalności ze względu na brak finansów, a co trzecia – nadmiar związanych z tym spraw organizacyjnych i biurokracji.

Trzy na cztery pytane kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym przyznaje, że obawia się powrotu do pracy. Najczęściej jako powód wskazują możliwe trudności z pogodzeniem pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem (74,4 proc.) i problem z odnalezieniem się z powrotem w obowiązkach zawodowych i pracy z zespołem (18,6 proc.). 16,7 proc. uważa, że powrót do pracy po urlopie macierzyńskim jest trudny i nieraz niemożliwy.

„Umożliwienie kobietom pracy zdalnej po urlopie macierzyńskim mogłoby obniżyć stres, jaki odczuwają w kontekście powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Spore nadzieje na poprawę sytuacji matek na rynku pracy pokładam również w planowanych zmianach w Kodeksie pracy, wprowadzających dwa miesiące urlopu rodzicielskiego do wykorzystania tylko przez mężczyzn” – skomentowała prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku Olga Kozierowska.

65,1 proc. badanych kobiet, które prowadzą własną działalność, deklaruje, że odczuwa obecnie większy stres niż w poprzednich latach. Wśród powodów najczęściej wskazują niestabilną sytuację polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie, rosnące koszty prowadzenia działalności, kryzys i związaną z nim inflację, zmniejszony popyt na usługi i ogólną niepewność co do przyszłości. 21,2 proc. ankietowanym nie towarzyszy większy stres.

Raport przygotowała Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką na podstawie sondażu wśród 1145 kobiet, z których większość jest zatrudniona na etat, blisko co piąta prowadzi własną działalność, a co dziesiąta przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Zawodowo nie pracuje 11 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na przełomie października i listopada 2022 r.

Skomentuj