Raport: do 42 proc. wzrósł odsetek zatrudnionych, którzy obawiają się utraty pracy

Odsetek osób zatrudnionych obawiających się utraty pracy wzrósł w Polsce na koniec 2022 r. do 42 proc. z 27,7 proc. na początku roku – wynika z raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, przygotowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Staliśmy się też mniej optymistyczni co do wynagrodzeń – odsetek osób spodziewających się wzrostu wynagrodzeń spadł z 54,5 proc. w styczniu do 35 proc. w listopadzie 2022 r., przy czym podwyżek oczekują przede wszystkim osoby w wieku 18–24 lata” – zaznaczono we wtorkowej informacji PARP.

Z kolei 19 proc. osób aktywnych zawodowo zamierza podjąć kroki, by poprawić swoją pozycję względem konkurencji i zwiększać swoje kwalifikacje. „32 proc. Polek i Polaków zamierzało w grudniu znaleźć pracę dorywczą, a 6 proc. zatrudnionych myśli nawet o całkowitym przebranżowieniu” – przekazano. Zwrócono uwagę, że w największym stopniu gotowe na zmianę są osoby przed 25 rokiem życia. Natomiast 14 proc. zatrudnionych, również głównie w przedziale wiekowym 18–24 lata, planuje zmianę miejsca pracy.

„Jeszcze w styczniu 2022 r. straty zatrudnienia obawiało się zaledwie 27,7 proc. pracujących Polaków. Wybuch wojny w Ukrainie, inflacja oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowały jednak, że na koniec roku odsetek ten wyniósł już 42 proc. – wskazała Gi Group, cytowana w raporcie „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badan”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wybuch wojny w Ukrainie, inflacja oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowały, że na koniec 2022 r. odsetek osób obawiających się utraty pracy wzrósł do 42 proc. z 27,7 proc. w styczniu ub. r. – wskazano w raporcie „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badan”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przez Instytut Analiz Rynku Pracy.

W raporcie powołano się też na agencję rekrutacyjną Antal, która przeanalizowała, co czeka osoby aktywne zawodowo w nadchodzących miesiącach. „Pracodawcy nie będą w stanie zrekompensować pracownikom wysokiej inflacji” – zaznaczono. W opinii ekspertów 2023 r. to prawdopodobnie okres, w którym spodziewać się też należy więcej osób poszukujących pracy – „76 proc. osób, które nie są zadowolone z dotychczasowej sytuacji w miejscu pracy, aktywnie przegląda nowe ogłoszenia”.

Autorzy raportu wskazali też na rosnące znaczenie wirtualnej rzeczywistości tzw. Metaversum jako kanału komunikacji, podnoszenie konkurencyjności pracodawców przez innowacyjność czy „outsourcowanie rekrutacji nowych pracowników”. Z perspektywy pracowników, z kolei, na znaczeniu zyskiwać będą kompetencje techniczne i umiejętności miękkie.

W raporcie przypomniano także dane GUS, z których wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2022 r. wyniosła 5,1 proc., czyli tyle samo, co we wrześniu i październiku. Zwrócono uwagę, że wcześniej przez trzy miesiące z rzędu wskaźnik utrzymywał się na poziomie 5,2 proc. „W ujęciu wojewódzkim w listopadzie bezrobocie wzrosło w 7 regionach” – zaznaczono. Najwyższy jego poziom utrzymywał się w województwach: podkarpackim (8,7 proc.), warmińsko-mazurskim (8,5 proc.) i lubelskim (7,9 proc.). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano zaś w Wielkopolsce (2,9 proc.), Śląskiem (3,6 proc.) oraz na Mazowszu (4,2 proc.). Łącznie na koniec miesiąca w urzędach pracy ze statusem bezrobotnym pozostawało zarejestrowanych 800,2 tys. osób – dodano.

Z kolei według cytowanych danych Eurostatu, w 27 państwach UE stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2022 r. wyniosła średnio 6,0 proc. Według tej samej metodologii badawczej wskaźnik w Polsce utrzymał się na poziomie 3,0 proc. „co stabilnie utrzymuje kraj na drugiej pozycji wśród krajów Wspólnoty”. Liderem zestawienia – jak przypomniano – są Czechy z wynikiem 2,1 proc.

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz na temat polskiego i międzynarodowego rynku pracy – dotyczy okresu sprawozdawczego 30 listopada – 30 grudnia 2022 r. Publikację Agencja przygotowuje cyklicznie na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Skomentuj