Raport: drożejąca energia i wysokie koszty pracy barierami rozwoju firm w Polsce

Rosnące ceny energii i wysokie koszty pracy są głównymi barierami w rozwoju przedsiębiorstw w Polsce; wskazało na nie po 65 proc. badanych średnich i dużych firm – wynika z raportu Grant Thornton. Jego autorzy dodali, że na świecie bariery te wymieniło najwięcej respondentów w Indiach.

Jak podkreślono w raporcie „Bariery w biznesie. Edycja 2022” opracowanym w ramach cyklu International Business Report przez Grant Thornton International, polska gospodarka w ostatnim czasie rozwija się w relatywnie szybkim tempie. „Rozwój ten mógłby być jeszcze bardziej dynamiczny, gdyby nie różnego rodzaju bariery, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstwom” – stwierdzono.

W opracowaniu wskazano, że obecnie największe bariery w rozwoju firm w Polsce są dwie – wysokie koszty energii elektrycznej oraz wysokie koszty związane z pracą. „Po 65 proc. badanych przez nas średnich i dużych firm twierdzi, że są to dla nich +silne+ bądź +bardzo silne+ bariery w rozwoju” – zaznaczyli autorzy raportu. Dodali, że spośród przebadanych innych krajów, odsetek przedsiębiorstw, które wskazują na takie bariery jest wyższy tylko w Indiach (81 proc.). Natomiast w Chinach i Nigerii, które zajmują odpowiednio 3. i 4. miejsce, wskaźnik ten wynosi 64 proc., a w zamykającej pierwszą piątkę Wielkiej Brytanii – 63 proc. W sklasyfikowanej na ostatniej, 30. pozycji Szwecji na bariery takie wskazało 23 proc. badanych.

Wysokie koszty pracy, jak zauważono, zajmują czołową pozycję w rankingu barier Grant Thornton trzeci rok z rzędu. Przed rokiem na barierę tę wskazywało 75 proc. badanych w Polsce firm, a przed dwoma laty – 68 proc. „Odczuwalna dokuczliwość tej bariery nieco spadła w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal jest relatywnie wysoka na tle innych badanych barier” – dodano.

Na świecie barierę kosztów pracy jako „silną” bądź „bardzo silną” wskazują też w najnowszym badaniu m.in.: Indie (78 proc.), które zajmują pod tym względem 1. miejsce; Korea Południowa (69 proc. – 2. miejsce), USA (66 proc. – 3. miejsce), Chiny (66 proc. – 4. miejsce). Polska zajmuje w tym zestawieniu 5. pozycję. W Szwecji (ostatnie, 30. miejsce) jest to 20 proc.

W tym roku do największych barier w rozwoju przedsiębiorstw w Polsce dołączyły wysokie ceny energii. „Przed rokiem odsetek firm wskazujących ten czynnik wynosił 55 proc., co dawało mu dopiero 5. miejsce w naszym zestawieniu” – stwierdzono.

Cytowana w raporcie Jolanta Jackowiak, partner w Grant Thornton, zwróciła uwagę, że w najnowszym badaniu 60 proc. przedsiębiorców w Polsce jako „silną” bądź „bardzo silną” barierę wskazuje biurokrację. „To 4. najsilniejsza bariera w zestawieniu” – zaznaczyła. Zastrzegła, że badanie było przeprowadzane pod koniec 2021 r. – w przededniu wejścia w życie Polskiego Ładu. „Biorąc pod uwagę zamieszanie, jakie pojawiły się z tego powodu od początku roku, wydaje się, że obecnie odsetek firm wskazujących tę barierę byłby jeszcze wyższy” – oceniła.

Na tle innych badanych gospodarek daje to Polsce 5. pozycję. Przed nami są Indie (76 proc.), Wielka Brytania (65 proc.), RPA (63 proc.) i USA (62 proc.).

Na 3. pozycji największych barier dla firm w Polsce znalazła się niepewność ekonomiczna (61 proc.), na 5. – brak wykwalifikowanych pracowników (51 proc.), na 6. – brak zamówień (32 proc.), a na 7. – dostęp do finansowania (27 proc.).

Badanie na potrzeby raportu przeprowadziła firma Dynata na zlecenie Grant Thornton International. Zostało ono zrealizowane w okresie wrzesień-listopad 2021 r. wśród 10 tys. właścicieli lub członków zarządu średnich i dużych przedsiębiorstw na świecie, w tym 200 w Polsce. 

Skomentuj