Raport: inflacja to podstawowe wyzwanie dla małych i średnich firm

Inflacja to podstawowe wyzwanie dla małych i średnich firm. Takiego zdania jest ponad połowa ankietowanych (51 proc.) – wynika z opublikowanych we wtorek rezultatów badania Bibby MSP Index.

Badanie Bibby MSP Index zostało przeprowadzone na zlecenie Bibby Financial Services na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich przedsiębiorstw.

„Inflacja to dziś podstawowe wyzwanie nie tylko dla konsumentów, ale też dla małych i średnich firm. Sądzi tak aż ponad połowa ankietowanych (51 proc.). 27 proc. wskazuje na utrzymanie płynności, a 24 proc. na spadki sprzedaży i mniejszy popyt. Nieco mniejszy odsetek (23 proc.) wskazuje na zatrudnienie i problem ze znalezienie ludzi do pracy oraz konieczność wypracowania oszczędności na wypadek kolejnego lockdownu (22 proc.)” – podano w informacji prasowej na temat wyników ankiety.

Z badania wynika, że przybywa firm, które muszą mierzyć się z niewypłacalnymi kontrahentami. W ostatnich sześciu miesiącach borykało się z tym ponad 36 proc. ankietowanych podmiotów; 49 proc. deklaruje, że nie ma problemu złych długów.

„Najgorsza sytuacja panuje pod tym względem w firmach klasyfikowanych jako działalność pozostała, czyli prowadzących biznes niszowy lub w kilku segmentach. Złe długi dotyczą tam aż 58 proc. badanych. Trudna sytuacja panuje też w transporcie: 42 proc. badanych zgłasza problem z mocno przedawnionymi fakturami, wobec 40 proc., które otrzymują zapłatę na czas. W usługach na płacących nieterminowo kontrahentów narzeka 37 proc. badanych, a w produkcji i handlu niemal po jednej trzeciej” – stwierdzono w informacji o wynikach badania.

Dodano, że najlepsza sytuacja panuje w budownictwie, gdzie złe długi są problemem dla zaledwie 27 proc. respondentów, podczas gdy 63 proc. odpowiedziało, że nie miało niewypłacalnych kontrahentów.

Wskazano, że jesienny pomiar Bibby MSP Index wyniósł 42,6 pkt. Wartości indeksu poniżej 50 pkt mogą być interpretowane jako prognoza kryzysu. Według autorów badania na ocenie klimatu ekonomicznego i sytuacji przedsiębiorstw „bez wątpienia zaważyły skutki wojny w Ukrainie”. 59 proc. respondentów uważa, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy klimat ekonomiczny „zdecydowanie” lub „raczej” nie sprzyjał prowadzeniu firmy. Rok temu taką opinię wyrażało 52 proc. uczestników badania.

„Przedsiębiorcy gorzej oceniają też kondycję ekonomiczną swojej firmy w ostatnim półroczu. Na pogorszenie wskazuje 42 proc. ankietowanych wobec 28 proc. rok temu. O braku zmian kondycji ekonomicznej firmy w ostatnich sześciu miesiącach informują istotnie częściej reprezentanci branż: budowlanej, handlowej, produkcji oraz usług. Różni ich to od świadczących usługi transportowe (ci najczęściej mówią o zmianach)” – oceniono.

Firmy obawiają się także spadku płynność. W ciągu pół roku liczba podmiotów przewidujących spadek płynności zwiększyła się ponad dwukrotnie (do 27 proc.). Znacząco ubyło natomiast tych przedsiębiorców, którzy nie spodziewają się zmian w tym zakresie (spadek z 72 proc. do 53 proc.). Na pogorszenie płynności finansowej w kolejnych sześciu miesiącach wskazują przy tym istotnie częściej przedstawiciele branż: produkcyjnej, transportowej, usługowej i działalności określanej jako pozostała – dodano w podsumowaniu badania.

Skomentuj