Raport: liczba niewypłacalności polskich firm spadła w I półroczu o 3 proc.

Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2022 r. (według stanu na 30 czerwca br.) wyniosła 1141 przypadków i jest niższa o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku – wynika z opublikowanego we wtorek raportu Coface.

Łącznie w pierwszym półroczu 2022 r. odnotowano 1141 przypadków niewypłacalności polskich spółek, tj. o 3 proc. mniej rdr.

„Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe: w ciągu sześciu miesięcy 2022 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 526 polskich firm, czyli aż o ponad 38 proc. więcej niż rok temu (według danych na koniec czerwca 2022). Dodatkowo w pierwszym półroczu br. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) opublikowano 615 tzw. obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie)” – wskazano w raporcie Coface.

Dodano, że wśród postępowań sądowych zdecydowanym liderem są postępowania o zatwierdzenie układu – 274 sprawy, a ich liczba wzrosła o 238 proc. – głównie w związku z popularnością stosowania procedury pozasądowej, w następstwie której sąd ogłasza tego typu decyzję. Wzrosła także liczba postępowań sanacyjnych, zmalała natomiast liczba upadłości likwidacyjnych.

Według autorów raportu statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności w rolnictwie, budownictwie i transporcie. Mniej przypadków zanotowano z kolei w produkcji, handlu i usługach.

„Analizując formy prawne niewypłacalności sądowych i pozasądowych, obserwujemy utrzymujący się trend, w którym liczba niewypłacalności przedsiębiorców (w tym rolników) znacznie przewyższa liczbę niewypłacalnych spółek z o.o., których dotychczas zawsze było najwięcej w zestawieniach – w pierwszym półroczu 2022 odpowiednio 715 i 328 przypadków” – podano w raporcie.

Jak wytłumaczono w raporcie, wynika to m.in. z tego, że 76 proc. (467 przypadków) wszystkich pozasądowych obwieszczeń w KRZ dotyczyło przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą), a ta forma stała się bardzo popularna. Coraz więcej przedsiębiorców chcących zyskać na czasie w trudnym dla siebie czasie decyduje się na złożenie wniosku do KRZ o obwieszczeniu dnia układowego – wskazano.

Skomentuj