Raport: oczekiwany postęp w zakresie integracji w miejscu pracy nie zachodzi

Globalna wartość indeksu integracji w miejscu pracy pozostała niezmieniona od 2020 roku. „W latach 2019–2022 spadek wyniku Inclusion Index odnotowało aż 8 spośród 12 rynków” – wynika z raportu firmy badawczo-konsultingowej Kantar.

.W oparciu o wyniki badań z udziałem prawie 13 tys. pracowników z 13 państw i 24 branży, powstał Inclusion Index – indeks, który mierzy różnorodność, sprawiedliwość i integrację w miejscu pracy (DEI: diversity, equity, inclusion) – poinformowała firma.

Jak wskazano, pomimo coraz większej widoczności zagadnień DEI, wartość indeksu pozostała niezmieniona od 2020 roku i wynosi 55 punktów. „W latach 2019–2022 spadek wyniku Inclusion Index odnotowało aż 8 spośród 12 rynków” – poinformowała spółka. Największy wzrost indeksu od 2019 nastąpił w Meksyku (+15 proc.) i Australii (+7 proc.), z kolei USA, Wielka Brytania i Włochy zanotowały znaczny spadek – napisano w raporcie. Pierwszą piątką krajów najbardziej sprzyjających integracji są kolejno – według Inclusion Index – Holandia, Niemcy, Meksyk, Hiszpania i Kanada.

Spośród badanych branż, usługi osobiste, takie jest fryzjerstwo lub salony piękności, określono jako najbardziej sprzyjające integracji. Z kolei branża rozrywkowa oraz rolnictwo i rybołówstwo zostały ocenione najsłabiej – wynika z raportu.

Zgodnie z badaniem, co drugi respondent z niepełnosprawnościami uważa, że jego możliwości rozwoju zostały ograniczone przez osoby na wyższych stanowiskach, a co czwarty należący do mniejszości etnicznej stwierdza, iż doświadczył w pracy sytuacji powodujących dyskomfort psychiczny. 33 proc. ankietowanych identyfikujących się jako osoby LGBTQ+ zgłosiło, że było nękanych w pracy, a ich kompetencje były podważane. 49 proc. badanych kobiet zauważyło, że ich koledzy przypisują sobie wyłączne zasługi za wspólne działania. Jedna czwarta respondentów na całym świecie – według ankiety – jest raczej skłonna lub zdecydowanie skłonna zrezygnować z pracy w obecnej firmie z powodu braku integracji lub wskutek doświadczanej dyskryminacji, a odsetek ten wzrasta do 34 proc. w przypadku badanych poniżej 35 roku życia i do 39 proc. w przypadku osób identyfikujących się jako LGBTQ+.

46 proc. ankietowanych pracowników chce, aby ich organizacje robiły więcej z myślą o wprowadzaniu systemowych zmian w zakresie różnorodności, równości i integracji społecznej. Brak znaczących zmian ma wpływ na rekrutację i utrzymanie pracowników, a co czwarta osoba wyraża chęć odejścia z firmy z powodu braku inicjatyw prointegracyjnych – przekazano w raporcie.

Według wyników badania, 71 proc. respondentów uważa, że ich firma aktywnie działa na rzecz zapewnienia większej różnorodności i integracji w miejscu pracy. 46 proc. ankietowanych potwierdza, że odniosła korzyść z inicjatyw na rzecz DEI w swojej organizacji. 46 proc. zgadza się, że ich pracodawcy muszą zrobić więcej w celu rozwijania DEI, na przykład bardziej skupiać się na wprowadzaniu zmian o charakterze systemowym.

„Z danych wynika, że oczekiwany postęp w zakresie integracji nie zachodzi, co jednak nie znaczy, że działania w obszarze DEI w miejscu pracy straciły na znaczeniu. Można raczej powiedzieć, że zmieniają się oczekiwania pracowników dotyczące tej sfery. Co było dobre w 2019 r., już nie wystarcza w 2022 r.” – skomentował Nadach Musungu, Inclusion Lead w firmie Kantar. „W samym środku wielkiej fali odchodzenia pracowników oraz walki o najlepsze talenty firmy nie mogą zaniechać działań, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy zagłosują nogami” – dodał.

Opracowany przez Kantar Inclusion Index 2022 opiera się na wynikach badania ilościowego bazującego na odpowiedziach uzyskanych od 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej z 13 rynków (Australia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, USA) i 24 branż (wielkość próby różni się w zależności od branży), w którym badano i porównywano doświadczenia pracowników w zakresie integracji w miejscu pracy. 

Skomentuj