Raport: Polki preferują hybrydowy model pracy

Prawie 87 proc. kobiet chciałoby znać wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku przed złożeniem aplikacji; ponad 75 proc. wybiera pracę w modelu hybrydowym – wynika z raportu „Czego Polki szukają na rynku pracy” opracowanego przez Her Impact i PwC Polska.

Z badania wynika, że najbardziej preferowaną przez kobiety formą zatrudnienia jest pełen etat uwzględniający możliwość elastycznego czasu pracy (ponad 60 proc. wskazań). Opcję pełnego etatu ze stałymi godzinami pracy podało 19 proc. respondentek. Najmniej poszukiwaną formą współpracy – według ankietowanych – jest niepełny etat (niespełna 3 proc.). Ponad 10 proc. uczestniczek badania decyduje się na współpracę w formie samozatrudnienia.

Największą popularnością cieszy się praca hybrydowa – preferuje ją prawie 76 proc. badanych kobiet, natomiast najmniejszą praca stacjonarna – 8 proc. Respondentkom zależy też na stabilnym i pewnym wynagrodzeniu. Najpopularniejsze benefity pozapłacowe, takie jak opieka medyczna i karta sportowa, nadal są dobrze widziane, jednak zdecydowanie rośnie znaczenie takich świadczeń, jak dodatkowy dzień wolny albo więcej dni urlopowych.

Pytane o największe obawy związane z poszukiwaniem nowej pracy kobiety najczęściej wskazywały na niesprzyjającą atmosferę w pracy (37,5 proc.), w drugiej kolejności na niskie wynagrodzenie (19,3 proc.). Wśród obaw respondentki wymieniały też nienormowany czas pracy i niepłatne nadgodziny oraz brak zaangażowania w to, czym będą się zajmować (po 9,3 proc. wskazań).

Szukając pracy kobiety chciałyby znać wysokość wynagrodzenia oferowanego na stanowisku (86,6 proc.). Przed złożeniem aplikacji respondentki chciałyby też wiedzieć, jakie mają perspektywy rozwoju (71 proc.), znać szczegółowy opis zadań (69,5 proc.) i formę zatrudnienia (65,4 proc.). Panie interesują też informacje o kulturze organizacyjnej i wartościach firmy (55,8 proc.) oraz oferowanych benefitach (48 proc.).

„Badania pokazały, że jedną z obaw badanych kobiet związanych z poszukiwaniem pracy jest oferta zbyt niskiego wynagrodzenia. Nie dziwi więc, że w najwyższym stopniu (86,6 proc. badanych) oczekują one, aby informacja o wysokości wynagrodzenia na oferowanym stanowisku była im znana zanim wyślą swoje CV” – skomentowali autorzy badania.

W sondażu przyjrzano się też, które branże najczęściej wybierają kobiety. Najwięcej, 27 proc. respondentek, zainteresowanych jest pracą w obszarze zarządzania projektami. Panie często wybierają też marketing (25,9 proc.) i HR (22,4 proc.). Coraz częściej chcą się też rozwijać w IT (20,5 proc.). Kolejne wskazywane branże to: kultura i sztuka (19,6 proc.), doradztwo (17,7 proc.), e-commerce (16,1 proc.), działalność społeczna (15,1 proc.), finanse i rachunkowość (14,5 proc.) oraz event management (13,9 proc.). Poza dziesiątką najchętniej wybieranych zawodów i branż znalazły się sprzedaż (11,7 proc.) oraz PR (11,4 proc.). Niewiele kobiet deklaruje chęć pracy w sektorze edukacji (ok. 5 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2021 r. na grupie 320 respondentek. Większość badanych to kobiety między 18 a 35 rokiem życia, z dużych miast (48,3 proc. z województwa mazowieckiego), z wykształceniem wyższym.

Skomentuj