Raport: średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wzrosło o 13 proc. w ciągu roku

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło w tym roku 13 654 zł brutto, o 13 proc. więcej niż rok temu – wynika z raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal. Największe podwyżki były w branży IT – średnio o 34 proc.

Według raportu, średnie zarobki specjalistów i menedżerów w IT w tym roku osiągnęły 18 843 zł brutto, notując największą, 34-proc. podwyżkę w stosunku do raportu płacowego sprzed roku. Pod względem wysokości zarobków IT wyprzedza tylko kadra zarządzająca – średnie wynagrodzenie miesięczne w tej grupie wyniosło 25 895 zł brutto, o 18 proc. więcej.

Jak skomentowała Monika Kiliańska z Antal, zapotrzebowanie na specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku. „Nadal branża technologii informatycznych chłonie doświadczone osoby, jak również wychodzi z ofertami do kandydatów, którzy przebranżowili się na IT bądź zaczynają zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w tym obszarze. Na rosnące wynagrodzenia wpływa też sytuacja ekonomiczna w kraju – inflacja, zmiany związane z Polskim Ładem, które często rzutują negatywnie na wynagrodzenia w przypadku pracy kontraktowej, niezwykle popularnej w sektorze” – podkreśliła ekspertka. Zwróciła uwagę, że pracownicy coraz częściej oczekują propozycji finansowych w stabilnym w ich opinii euro. „Mnogość ofert pracy skutkuje również tym, że kandydaci stają się coraz bardziej wybiórczy i czekają na oferty wyjątkowe, które pozwolą im podnieść poziom finansowy o nawet 5000-6000 zł brutto” – dodała.

Bardzo duży wzrost płac, o 29 proc., odnotowano w sprzedaży i marketingu oraz finansach i księgowości. W przypadku pierwszej z branż średnia pensja brutto wyniosła w tym roku 13 804 zł brutto, w przypadku drugiej – 13 284 zł brutto.

Michał Borkowski z Antal skomentował, że pracodawcy z obszaru finansów i księgowości wręcz nie nadążają za zmieniającymi się wynagrodzeniami. „Najwyższe wzrosty odnotowano na poziomie specjalistów i menedżerów niższego szczebla. Na wyższych stanowiskach nie ma tak dużych zmian. Wpływ na wynagrodzenia miały: inflacja, wysokie stopy procentowe wpływające na raty kredytów, zmiany w polityce wynagrodzeń od stycznia 2021 r., a przede wszystkim pracodawcy, którzy szukają mocno wyspecjalizowanych, aktywnych ekspertów i wspierających biznes menedżerów” – ocenił ekspert.

Specjaliści i menedżerowie zarządzania zasobami ludzkimi zanotowali wzrost wynagrodzeń o 22 proc. – średnio wyniosło ono 12 524 zł brutto. O tyle samo wzrosły średnie płace w centrach usług wspólnych (do 9 834 zł brutto). Nieznacznie mniej, o 21 proc. zwiększyły się średnie zarobki specjalistów w logistyce (do 12 164 zł brutto).

W branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 13 572 zł brutto (wzrost o 12 proc.), na stanowiskach inżynieryjnych – 10 611 zł brutto (wzrost o 10 proc.), a w bankowości i ubezpieczeniach – 12 724 zł brutto (wzrost o 7 proc.).

Najmniejszy wzrost płac, o 3 proc., odczuli prawnicy, którzy w początkach pandemii zyskali najwięcej. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie, według bieżącego raportu płacowego, wyniosło 13 068 zł brutto. Najgorzej opłacaną grupą są natomiast przedstawiciele administracji, mimo wzrostu o 28 proc. w stosunku do poprzedniej edycji raportu Antal – ich przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 7 925 zł brutto. Jak zaznaczono, na tle ostatnich lat dynamika wzrostu wynagrodzeń w tej grupie jednak rośnie.

Z badania wynika, że najbardziej oczekiwanymi przez specjalistów i menadżerów benefitami są dodatkowe premie (66 proc. wskazań), elastyczny czas pracy (65 proc.) i możliwość pracy zdalnej (64 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się prywatna opieka medyczna (59 proc.), dodatkowe dni urlopu (49 proc.), prywatna opieka medyczna dla członków rodziny (44 proc.), prezenty i bony świąteczne (43 proc.) i samochód służbowy (41 proc.).

Badanie pokazuje, że większość pracodawców dobrze określa potrzeby swoich pracowników oferując możliwość pracy zdalnej (69 proc. pracowników deklaruje, że ich pracodawca zapewnia im taką możliwość) i prywatną opiekę medyczną (58 proc. wskazań). Pracownicy przyznają, że otrzymują też zachęty w postaci dodatkowych premii i świątecznych bonów.

Największe różnice między oczekiwanymi a faktycznie otrzymywanymi benefitami dotyczą dodatkowych dni urlopu – może na nie liczyć tylko 14 proc. specjalistów i menedżerów; ponadto samochodu służbowego (17 proc. badanych deklaruje, że pracodawca mu je zapewnia) i dofinansowania edukacji (ma je 13 proc. ankietowanych, tymczasem chciałoby 36 proc.). Według specjalistów i menedżerów przeceniane są natomiast karty fitness (otrzymuje je 44 proc., a oczekuje ich tylko 36 proc.).

Raport płacowy został przygotowany na podstawie analizy płac 8657 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych Antal na przestrzeni drugiego półrocza 2021 i pierwszego półrocza 2022. Dane zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych z 2020 r., a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Skomentuj