Raport: w II kw. br. liczba pracowników tymczasowych spadła o 24 proc.

W II kw. br. liczba pracowników tymczasowych spadła o 24 proc. w porównaniu do poprzedniego roku – wynika z raportu Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan. Jako jedną z przyczyn spadku wskazano większe trudności z pozyskiwaniem kandydatów do pracy tymczasowej z Ukrainy.

Według raportu w drugim kwartale br. liczba pracowników tymczasowych spadła o 24 proc. rdr. Liczba przepracowanych godzin również zmalała, ale w znacznie wolniejszym tempie, o 8 proc. Obroty agencji zatrudnienia zrzeszonych w Polskim Forum HR spadły o 4 proc., do poziomu 808 tys. zł.

„Rekordowo niskie bezrobocie i nadal duże zapotrzebowanie na pracowników powoduje o wiele szybsze przechodzenie pracowników tymczasowych bezpośrednio do pracodawców. Wiele firm decyduje się na rozbudowę stałego zespołu kosztem elastyczności. To jedna z przyczyn spadku liczby pracowników tymczasowych” – uważa członek zarządu Polskiego Forum HR Wojciech Ratajczyk.

Dodał, że drugą, równie istotną przyczyną są coraz większe trudności z pozyskiwaniem kandydatów do pracy tymczasowej z Ukrainy. „Właśnie z tego kraju pochodzi ok. 40 proc. pracowników tymczasowych. Pomimo spodziewanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego potrzebne jest rozszerzenie listy krajów, dla których obowiązuje uproszczona ścieżka legalizacji pobytu i zatrudnienia. Bez tego problem będzie narastał” – ocenił Ratajczyk.

Ponad 84 proc. wszystkich umów zawieranych przez firmy członkowskie Polskiego Forum HR z pracownikami tymczasowymi to umowy o pracę, co znacznie odbiega od średniego poziomu dla Polski, który zgodnie z danymi rządowymi w 2020 roku wynosił 44 proc. – wskazano.

Poinformowano, że w badanym okresie firmy członkowskie odnotowały nadal wysoki wzrost w zakresie procesów rekrutacyjnych realizowanych na rzecz polskich pracodawców. Obroty w tym zakresie wzrosły o 40 proc. do poziomu 78 mln zł. Zaznaczono, że w pierwszym kwartale roku wzrost był dużo wyższy i wynosił 69 proc.

„Wzrosty w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych nadal utrzymują się na wysokim poziomie, ale jednocześnie obserwujemy spadek dynamiki tych wzrostów” – skomentował członek zarządu Polskiego Forum HR Michał Młynarczyk. Podkreślił, że maleje liczba publikowanych ofert pracy.

„Pracodawcy, z których – według badania Konfederacji Lewiatan – 86 proc. spodziewa się kryzysu ekonomicznego, ostrożniej snują plany zatrudnieniowe. Jednak pamiętajmy, że rynek usług rekrutacji stałych bazuje na poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry o unikalnych umiejętnościach i pomimo prognozowanego spowolnienia związanego z wysoką inflacją, zapotrzebowanie na tego typu umiejętności znacząco nie zmaleje. Drugi czynnik, który w kolejnych miesiącach może przynieść nam wyhamowanie wzrostów w rekrutacjach to oczywiście rosnące wynagrodzenia pracowników” – stwierdził Młynarczyk.

Raport obejmuje wyniki 31 podmiotów zrzeszonych w Polskim Forum HR osiągnięte w drugim kwartale 2022 roku. Ponieważ podmiotem zrzeszonym może być grupa kapitałowa, dane dotyczą łącznie 67 spółek. 

Skomentuj