Rząd zajmie się uchwałą strony społecznej RDS w sprawie dotacji budżetowej dla PFRON

Ustawowe określenie minimalnej wysokości dotacji budżetowej dla PFRON na zatrudnianie osób niepełnosprawnych – zakłada uchwała strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego, którą we wtorek ma się zająć Rada Ministrów.

Z porządku obrad Rady Ministrów wynika, że rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się uchwałą strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 20 października 2021 roku w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uchwałę na posiedzeniu rządu przedłoży Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Strona społeczna RDS wnioskuje o przywrócenie minimalnej wielkości dotacji budżetowej do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaproponowano, by dotacja wynosiła co najmniej 30 proc. kosztów realizacji zadań dotyczących dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Według uchwały przywrócenie minimalnego progu dotacji celowej z budżetu państwa powinno obowiązywać od 2022 roku.

W uchwale zaznaczono, że z roku na rok, z powodu braku waloryzacji dofinansowania do pracy niepełnosprawnych, zmniejsza się realna pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Przypomniano, że 16 lutego 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. „Realizacja kluczowych celów strategii nie jest możliwa bez wzrostu finansowania PFRON” – wskazano w uchwale.

Strona społeczna zwraca uwagę, że przez wiele lat dotacja budżetowa do PFRON wynosiła 55 proc. kosztów realizacji zadania a aktualne brzmienie przepisów pozostawia bardzo duże pole manewru. W praktyce – jak zaznaczono – kwota tej dotacji nie zmienia się istotnie od lat.

Dodatkowo wskazano, że finansowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie wzrosło, a wręcz przewidywane jest prawie całkowite wstrzymanie wpływu środków na ten fundusz, wskutek wejścia w życie Polskiego Ładu.

Dlatego strona społeczna RDS uważa, że konieczne jest ustawowe uregulowanie dotacji budżetowej dla PFRON ze wskazaniem jej minimalnej wysokości, na poziomie 30 proc.

Skomentuj