Sejm/ Komisja odrzuciła poprawki dotyczące wsparcia przedsiębiorców znad Odry

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w głosowaniu odrzuciła w środę poprawki w sprawie ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła w środę uchwałę Senatu w sprawie ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Obecny podczas głosowania wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed wyjaśnił, że poprawki Senatu „są tożsame z tymi, które były dyskutowane na posiedzeniu komisji i Sejmu”. „Skupiają się one głównie na tym, aby część rozwiązań, które zaproponowaliśmy, czyli wykaz firm w ramach PKD czy wykaz powiatów Senat proponuje przenieść do ustawy i jesteśmy temu przeciwni” – podkreślił. „Poprawka, która będzie głosowana osobno mówi o uzupełnieniu dochodów dla gmin z budżetu Państwa i nasze stanowisko jest negatywne. Czyli do wszystkich poprawek stanowisko naszego resortu jest negatywne” – dodał.

W pierwszym bloku głosowane były poprawki od nr 1 do 12 oraz nr 14. Za ich przyjęciem głosowało 14 posłów, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poprawki nie uzyskały akceptacji komisji.

W drugim bloku głosowano poprawkę numer 13. Za jej przyjęciem było 15 posłów, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poprawka została odrzucona.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r. 

Skomentuj