Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Sejm odrzucił w czwartek poprawkę porządkującą Senatu do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Nowe rozwiązania mają zmniejszyć obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, rolników oraz osób fizycznych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Za odrzuceniem jedynej poprawki Senatu do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów głosowało 232 posłów, przeciw odrzuceniu poprawki było 217, nikt się nie wstrzymał.

Odrzucona poprawka Senatu miała charakter redakcyjny.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma zapewnić system teleinformatyczny, przy pomocy którego będą zawierane i przechowywane umowy, a także udostępniana dokumentacja pracownicza.

System teleinformatyczny ma ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Jednocześnie pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Nowe rozwiązania mają zmniejszyć obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej, niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych.

Jak wskazywali autorzy regulacji, dla małych podmiotów, takich jak mikroprzedsiębiorcy, rolnicy i osoby fizyczne zawieranie m.in. umów o pracę, umów-zleceń lub umów uaktywniających jest uciążliwe ze względu na formalności, jakich należy w związku z tym dokonać.

Założono, że wprowadzony na podstawie projektowanej ustawy system teleinformatyczny ułatwi zgodnie z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów-zleceń i umów uaktywniających. Dzięki temu systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zawarcie umowy i jej rejestracja w ZUS. Za pośrednictwem systemu możliwe będzie podpisywanie tych dokumentów i wysyłanie ich bezpośrednio z systemu.

Proponowane rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl i z biznes.gov.pl.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym że system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.

Skomentuj