Sejm/ Państwowa Inspekcja Pracy za uregulowaniem stosowania algorytmów w miejscu pracy

Uregulowanie stosowania algorytmów w miejscu pracy poparł na wtorkowym posiedzeniu sejmowej podkomisji przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt zmian w kodeksie pracy regulujący te kwestie zaproponowała Lewica.

Podkomisja stała do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych dyskutowała we wtorek nad projektem Lewicy, który ma na celu uregulowanie stosowania algorytmów cyfrowych w miejscu pracy.

Jak mówił Adrian Zandberg z Lewicy, przedstawiając projekt, stanowi on odpowiedź na wyzwania związane z algorytmizacją środowiska pracy, w szczególności z wpływem algorytmów na decyzje, które są podejmowane odnośnie warunków pracy, płacy, dostępu do zatrudnienia i jego utrzymania czy profilowania pracowników.

Zandberg wskazał, że regulacje odnoszące się do miejsca pracy nie przystają do dzisiejszych warunków, argumentował, że stosowanie algorytmów prowadzi często do patologicznych sytuacji i naruszania np. przepisów BHP. Tłumaczył, że projekt Lewicy ma charakter minimalistyczny, by było możliwe znalezienie dla niego możliwie szerokiego poparcia i uchwalenie przepisów, gdyż bardziej ambitne regulacje mogłyby pozostać tylko na papierze.

„Celem tego projektu jest danie organizacjom związkowym możliwości sprawdzenia realnych norm pracy obowiązujących w zakładzie” – opisywał, podkreślając, iż proponowane rozwiązania nie mają na celu rewolucjonizowania systemu pracy ani nie będą generować kosztów dla pracodawców.

Rozwiązania proponowane przez posłów Lewicy spotkały się z pozytywnym przyjęciem m.in. ze strony obecnego na posiedzeniu podkomisji przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy. „Z zadowoleniem przyjmujemy, że podjęte zostały prace w zakresie zmian dotyczących algorytmów cyfrowych. Szeroka dyskusja dotycząca pracy platformowej wywiązała się również na Radzie Ochrony Pracy. Oczywiście popieramy zaproponowane rozwiązanie” – mówił Bartosz Kopeć z PIP.

Według zapowiedzi obecnego na posiedzeniu podkomisji Grzegorza Napieralskiego (Lewica), projekt Lewicy zostanie jeszcze poddany dalszym konsultacjom ze związkami zawodowymi i Radą Dialogu Społecznego, a także konsultacjom eksperckim oraz z klubami politycznymi, a efekty uzgodnień zostaną przedstawione na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 

Skomentuj