Semeniuk: polscy przedsiębiorcy zyskają na reformie podatkowej zw. z Polskim Ładem

Polscy przedsiębiorcy zyskają na reformie podatkowej zw. z Polskim Ładem – podkreśliła w poniedziałek wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Przypomniała, że od kilku dni przy MRiT działa infolinia, gdzie przedsiębiorcy i obywatele mogą otrzymać odpowiedzi na pytania dot. nowych przepisów.

Podczas konferencji prasowej poświęconej rozwiązaniom Polskiego Ładu Semeniuk wskazała, że program obejmuje całe spektrum życia społeczno-gospodarczego, od proinnowacyjnych rozwiązań podatkowych, przez ochronę zdrowia, wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli i rozwój OZE.

Polscy przedsiębiorcy zyskają na reformie podatkowej związanej z Polskim Ładem. Przepisy są odpowiedzią na wyzwania wynikające z kryzysu wywołanego pandemią” – powiedziała Semeniuk. Przypomniała, że od kilku dni przy MRiT działa infolinia, gdzie przedsiębiorcy i obywatele mogą otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące reformy podatkowej, dopłat i gwarancji mieszkaniowych, emerytury bez podatku i polityki prorodzinnej.

Wśród rozwiązań Polskiego Ładu przygotowanych przez MRiT Semeniuk wymieniła m.in. certyfikację wykonawców zamówień publicznych. „Mechanizm certyfikacji w prawie zamówień publicznych stworzy wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do weryfikacji ich sytuacji prawnej oraz potencjału przedsiębiorstw” – wyjaśniła. Dodała, że wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem na potrzeby różnych postępowań bez potrzeby gromadzenie i składania wielu dokumentów w każdym przetargu oddzielnie.

Jak przypomniała Semeniuk, wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych będzie stanowiło „realizację jednego z głównych priorytetów polityki zakupowej państwa, tzw. rozwoju potencjały małych i średnich firm”. Certyfikacja ma być też korzystna dla instytucji publicznych, które mniej czasu będą musiały poświęcać „formalnym aspektom dokonywania zakupów”.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski ocenił, że nowe rozwiązania podatkowe ułatwią krajowemu biznesowi zwiększenie skali prowadzonej działalności. „Wdrażamy od stycznia 2022 r. cały pakiet rozwiązań, które zwiększą dostępność środków na rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się dla przedsiębiorców tańsze” – mówił Sarnowski. Dodał, że przy tym samym kapitale będzie można realizować ambitniejsze projekty inwestycyjne.

Wśród ulg podatkowych dla przedsiębiorców wymienił m.in. ulgę na wejście na giełdę, na badania i rozwój, wsparcie innowacyjnych pracowników, na prototyp, automatyzację i robotyzację.

Obecny na poniedziałkowej konferencji wiceminister rozwoju i technologii Uściński zwrócił uwagę, że ustawa o domach do 70 m kw. bez formalności jest korzystna m.in. dla przedsiębiorców. „Z jednej strony skraca czas przygotowania inwestycji, ułatwia jej przeprowadzenie, zmniejsza koszty dla inwestora, a z drugiej strony pozytywnie wpływa na rynek przedsiębiorców” – stwierdził.

Według niego, mniejsze i średnie firmy, które funkcjonują przy budowie domów jednorodzinnych „będą miały zagwarantowany stabilny rozwój tego rynku, będą mogły inwestować w swój park maszynowy, zatrudniać ludzi i stabilnie planować wzrost”.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, m.in. wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto likwidowany jest odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzana jest tzw. ulga dla klasy średniej), zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom; wprowadzany jest tzw. podatek minimalny od korporacji.

W przyszłym roku zaczną obowiązywać także inne elementy Polskiego Ładu. 3 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowela ta wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Z kolei 27 maja 2022 r. wejdzie w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zgodnie z nią państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka.

Skomentuj