Sprzęt ochronny przy urządzeniach elektrycznych

Sprzęt ochronny przy urządzeniach elektrycznych

Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu takich urządzeń powinny być wyposażenie w odpowiedni sprzęt ochronny, który zabezpiecza przed ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym.

Sprzętem ochronnym nazywane są wszelkie przenośne przyrządy i urządzenia chroniące osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu takich urządzeń przede porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwym działaniem łuku lub urazami mechanicznymi.

Sprzęt ochronny można podzielić na 4 grupy:

  • sprzęt izolujący – stanowi on ochroną przed rażeniem prądem elektrycznym,
  • sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia – np. uziemiacze,
  • sprzęt służący do stwierdzania napięcia – np. wskaźnik napięcia,
  • sprzęt zabezpieczający przed działaniem łuku elektrycznego i obrażeniami mechanicznymi,
  • sprzęt pomocniczy.

Sprzęt izolujący, który odizolowuje człowieka od urządzeń pod napięciem oraz od ziemi, można podzielić na:

  1. sprzęt zasadniczy, za pośrednictwem którego można bezpiecznie dotykać części będących pod napięciem,
  2. sprzęt dodatkowy, który użyty łącznie ze sprzętem zasadniczym pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy (sam nie stanowi zabezpieczenia).

Podział sprzętu izolującego w urządzeniach od 1 kV i powyżej 1 kV

Rodzaj sprzętu

Rodzaj sprzętu izolującego w urządzenia o napięciu

do 1 kV

powyżej 1 kV

Zasadniczy

- drążki i kleszcze izolacyjne,

- wskaźniki napięcia,

- rękawice elektroizolacyjne,

- izolowane narzędzia monterskie.

- drążki i kleszcze izolacyjne,

- wskaźniki napięcia.

Dodatkowy

- kalosze elektroizolacyjne,

- dywaniki i chodniki gumowe,

- hełmy elektroizolacyjne.

- rękawice i półbuty elektroizolacyjne,

- dywaniki i chodniki gumowe,

- pomosty izolacyjne.

 

Skomentuj