Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,1 proc. – GUS

Stopa bezrobocia we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. w sierpniu po korekcie – podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 801,7 tys. wobec 806,9 tys. osób w sierpniu.

Pod koniec września GUS informował, że we wrześniu i w październiku dokona rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego w okresie od grudnia 2021 do sierpnia 2022 roku.

GUS podał wówczas, że zaplanowana w 2022 r. rewizja miesięcznej stopy bezrobocia dla grudnia 2021 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2022 r. uwzględniać będzie ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym uzyskane ze sprawozdawczości przedsiębiorstw i jednostek sfery budżetowej oraz ostateczne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczące liczby osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych.

Zmianie nie ulegają opublikowane dotychczas dane o liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Poniżej, skorygowana stopa bezrobocia, opublikowana przez GUS:

gru.21 5,8
sty.22 5,9
lut.22 5,9
mar.22 5,8
kwi.22 5,6
maj.22 5,4
cze.22 5,2
lip.22 5,2
sie.22 5,2
wrz.22 5,1

Skomentuj