Straż Pożarna: ponad 18 tysięcy druhów OSP złożyło wniosek o świadczenie ratownicze

Dotychczas do komend powiatowych (miejskich) wpłynęło 18 058 wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego druhnom i druhom OSP – poinformowała w poniedziałek Państwowa Straż Pożarna. Jak przekazała PSP, 17 134 wnioski zostały już rozpatrzone pozytywnie.

Straż Pożarna zapewniła, że cały czas trwają intensywne prace nad obsługą wniosków o przyznanie tego świadczenia. „Na potrzeby obsługi procesu przyznawania i wypłacania świadczenia ratowniczego, w PSP stworzono oprogramowanie (wciąż rozwijane), które znacząco usprawnia te działania” – wyjaśniła.

„Stosowne dokumenty są na bieżąco przesyłane do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który sukcesywnie przekazuje środki świadczeniobiorcom” – podkreśliła PSP.

Na mocy obowiązującej od początku tego roku Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych druhowie OSP, którzy są emerytami (mają 65 lat mężczyźni lub 60 kobiety) i mogą udokumentować swoją pracę w straży pożarnej, otrzymują dodatek do emerytury. Obecnie jego wysokość to 200 zł miesięcznie.

Aby dostać taki dodatek, strażak-ochotnik musi złożyć wniosek do komendy straży pożarnej na szczeblu swojego powiatu lub miasta i wykazać, że co najmniej raz w roku uczestniczył w akcjach. W przypadku kobiet trzeba udokumentować 20 lat pracy w drużynie strażaków-ochotników, w przypadku mężczyzn – 25 lat.

Skomentuj