Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2024 r

22,87 mln – do tylu wypadków przy pracy z nadmiernego przegrzania dochodzi rocznie według najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Zmiany klimatyczne, coraz częstsze i bardziej dotkliwe w skutkach, mają ogromny wpływ na kondycję zdrowotną oraz psychiczną pracowników, a tym samym na sytuację finansową przedsiębiorstw. Stąd hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia br.) jest właśnie „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”. 23 kwietnia br. obchodom została poświęcona uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy (ROP) przy Sejmie RP z udziałem CIOP-PIB.

Autorzy raportu MOP pt. „Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak nadążyć za zmieniającymi się zagrożeniami i ryzykiem w środowisku pracy”, opublikowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, ostrzegają, że zmiany klimatu mogą prowadzić do wzrostu liczby urazów i chorób wywołanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak huragany, powodzie i susze. Co istotne, to właśnie pracownicy często jako pierwsi są narażeni na zagrożenia, przez dłuższy czas i z większą intensywnością niż ogół populacji. MOP wskazuje też sześć najistotniejszych skutków zmian klimatycznych przynoszących negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników: zbyt wysoką temperaturę, promieniowanie UV, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy, choroby wektorowe (czyli choroby przenoszone przez komary, kleszcze, pchły itp.), środki chemiczne stosowane w rolnictwie.

Zaobserwowano również wzrost zachorowań wśród pracowników na nowotwory, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Częściej dochodzi też do zwyrodnienia plamki żółtej i innych problemów ze zdrowiem oczu wywołanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV. Pracownicy z większą częstotliwością komunikują także problemy ze zdrowiem psychicznym.

Zmiany klimatu niosą ze sobą również zagrożenia dla kondycji gospodarki. Obniżona wydajność pracowników, zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i uszkodzenia infrastruktury spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi mogą prowadzić do wysokich strat finansowych.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy szereg organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw organizuje własne wydarzenia. W Sejmie 23 kwietnia odbyła się uroczysta sesja ROP, połączona z konferencją dla przedstawicieli organizacji zajmujących się m.in. bhp w pracy. Tego samego dnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie zorganizowali 6. edycję konferencji związanej z obchodami. Natomiast NSZZ

„Solidarność” Region Dolny Śląsk zorganizował 25 kwietnia konferencję i debatę „Czy dialog międzyzakładowy ma wpływ na warunki pracy” we Wrocławiu.

Więcej Informacji: www.ciop.pl/28kwietnia

Kontakt: Dorota Pięta, tel. 22 623 37 22, dorota.pieta@ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Skomentuj