Światowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci

12 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Przeciw Pracy Dzieci. Tegoroczne hasło tego Dnia brzmi – Powszechna ochrona socjalna w celu zakończenia pracy dzieci. Jest to dzień, kiedy Międzynarodowa Organizacja Pracy wzywa do zwiększenia działań mogących wpłynąć na ochronę dzieci przed ich wykorzystywaniem w pracy.

Utrzymujący się problem

W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie ograniczono liczbę pracujących dzieci, jednak w ostatnich kilku latach trend ten uległ spowolnieniu. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy ponad 160 milionów dzieci na całym świecie, czyli 1/10 dzieci w wieku od 5 do 17 lat nadal wykonuje pracę, a od roku 2016 nie widać żadnej poprawy w tym temacie. Trendy te występowały jeszcze przed kryzysem związanym COVID-19. Szacuje się, że bez strategii ograniczających pracę wśród dzieci ich liczba może wzrosnąć o 8,9 mln do końca 2022 r. z powodu większego ubóstwa i zwiększonej podatności na zagrożenia. Rządowe systemy ochrony socjalnej są niezbędne do wyeliminowania i zapobiegania pracy dzieci. Znaczący postęp w kierunku zakończenia pracy dzieci wymaga zwiększonych inwestycji w powszechne systemy ochrony socjalnej w ramach zintegrowanego i kompleksowego podejścia do rozwiązania problemu.

V Światowa Konferencja na temat Eliminacji Pracy Dzieci

W maju bieżącego roku odbyła się konferencja w Durbanie (RPA), w której wzięło udział ponad 1000 delegatów z rządów, organizacji pracowników i pracodawców, agencji ONZ, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji regionalnych. Dołączyło do nich kolejne 7000 uczestników online.

Po raz pierwszy w historii tych światowych konferencji w wydarzeniu wzięli również udział delegaci – dzieci, którzy wyrazili jasno swoje oczekiwania, że decydenci powinni zintensyfikować swoje wysiłki celem zwalczania omawianego zjawiska.

Celem konferencji była próba wpływu na rozwój wolnego świata od pracy dzieci.  Uczestnicy konferencji zgodzili się przyjąć postanowienia przedstawione w dokumencie „Durban wzywa do działania” (ang. Durban call to action), który przedstawia zobowiązania do działań w sześciu obszarach:

  1. działanie na rzecz godnej pracy dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej minimalnego wieku uprawniającego do pracy,
  2. zakończenie pracy dzieci w rolnictwie,
  3. wzmocnić działania mające na celu zapobieganie pracy dzieci. Mając na uwadze zwalczanie jej najgorszej formy, tj. pracy przymusowej, handlu ludźmi, współczesne niewolnictwo. Zapewnić należytą ochronę dzieci, które uczestniczyły w takim procederze,  
  4. zapewnienie dzieciom prawa do powszechnego dostępu do bezpłatnej, jakościowej, sprawiedliwej i obowiązkowej edukacji,
  5. uzyskanie powszechnego dostępu do ochrony socjalnej,
  6. zwiększenie finansowania i współpracy międzynarodowej na rzecz eliminacji pracy dzieci i pracy przymusowej.

Po raz pierwszy Światowa Konferencja na temat Eliminacji Pracy Dzieci odbyła się w Afryce, czyli w regionie, w którym liczba pracujących dzieci jest najwyższa, a postępy w jej przeciwdziałaniu są najwolniejsze. Większość pracy dzieci na kontynencie (ok. 70%) – ​​odbywa się w rolnictwie, często w miejscach, w których dzieci pracują razem ze swoimi rodzinami.

Konferencja w Durbanie odbyła się w dniach 15-20 maja, obejmowała ponad 40 paneli tematycznych i wydarzeń towarzyszących, skupiających się na szerokiej gamie zagadnień związanych z pracą dzieci.

Cztery poprzednie światowe konferencje odbyły się w:

  • Buenos Aires (2017),
  • Brasilii (2013),
  • Hadze (2010),
  • Oslo (1997).

Spotkania mają na celu przeprowadzenie oceny postępów, odnowienie i wzmocnienie zobowiązań, mobilizację zasobów oraz ustalenie strategicznego kierunku globalnego ruchu przeciwko pracy dzieci.

Źródło:

https://www.ilo.org/

Skomentuj