Szefowa MRiPS: wprowadzamy szereg rozwiązań wspierających kobiety

Wprowadzamy szereg rozwiązań wspierających kobiety, poprawiających ich sytuację, ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego – wskazała we wtorek, w przededniu Dnia Kobiet, szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej uczestniczyła w Warszawie w debacie „Społeczne role kobiet. Wyzwania w polityce społecznej”.

Szefowa MRiPS wskazywała, że realizowana przez rząd polityka prorodzinna, obejmuje m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego, elastyczne formy pracy, rozwiązania dotyczące stabilności zatrudnienia, zwiększanie wynagrodzeń, program Rodzina 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej, rozwój programu Maluch Plus czy zmiany w Kodeksie Pracy.

„Wsparcie kobiet, wsparcie rządu to priorytet naszego rządu” – deklarowała Maląg.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt akcentowała, że nieodłączną częścią realizacji polityki społecznej, prorodzinnej, jest wyrównywanie szans we wszystkich sektorach życia publicznego i społecznego.

Rząd – jak kontynuowała – „od lat konsekwentnie podejmuje działania i tworzy dobre prawo i dobre praktyki, jeśli chodzi o wyrównywanie szans i realizowanie zasady niedyskryminacji i równego traktowania”.

Odnosząc się do kwestii luki płacowej, wiceminister wskazała, że trwają prace, „by wprowadzić przepisy, które dadzą możliwość występowania do pracodawców o sprawdzanie, czy kobiety otrzymują godziwą i równą z mężczyznami mającymi takie samo wykształcenie i ten sam poziom zatrudnienia to samo równe wynagrodzenie”. „Jesteśmy w czołówce państw UE, na piątym miejscu, z zaledwie 5 proc. luką płacową, przy średniej unijnej 14 proc.” – wskazała.

Mówiła także, że nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie trafi niebawem do podpisu prezydenta. „To ważne w kontekście jutrzejszego święta 8 marca; to ustawa, która chroni kobiety przed przemocą – cyberprzemocą, przemocą fizyczną, seksualną, psychiczną i ekonomiczną” – dodała.

Wiceminister Barbara Socha, pytana o niską dzietność wskazywała, że wyzwania demograficzne dotyczą całego zachodniego świata. „Cała zachodnia Europa, Stany Zjednoczone, Japonia mierzą się z tym problemem, oczywiście na różne sposoby. W Polsce od 2015 r. pojawiła się nowoczesna polityka społeczna wyrównująca szanse, inwestująca w rodzinę, w dzieci” – mówiła.

„Naszym zadaniem jest prowadzenie spójnej, konsekwentnej długofalowej polityki. Eksperci znający się na demografii wiedzą, że tylko taka polityka będzie skuteczna. Jednym z naszym osiągnięć jest przyjęcie strategii demograficznej, która kompleksowo podchodzi do zagadnienia” – dodała.

Wśród realizowanych działań wymieniła m.in. zmiany podatkowe, zmiany w prawie pracy, promowanie idei rodzicielstwa. „Chcemy ułatwiać łączenie pracy z opieką nad dziećmi” – dodała. 

Skomentuj