W UE zarejestrowane osoby ubiegające się o azyl będą mogły wcześniej rozpocząć pracę

PE i Rada (państwa członkowskie) porozumiały się w sprawie nowych regulacji, dzięki którym zarejestrowane osoby ubiegające się o azyl będą mogły wcześniej rozpocząć pracę, a ich perspektywy integracji poprawią się.

Aby zwiększyć swoje szanse na samodzielne życie i integrację lokalną, osoby ubiegające się o azyl powinny mieć możliwość podjęcia pracy nie później niż sześć miesięcy od daty rejestracji wniosku, zamiast dotychczasowych dziewięciu miesięcy. Aby zwiększyć perspektywy integracji kandydatów, uzyskają oni dostęp do kursów językowych, kursów edukacji obywatelskiej lub szkoleń zawodowych – wynika z nowych przepisów.

Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby każdemu małoletniemu bez opieki przydzielono opiekuna nie później niż 15 dni po złożeniu przez niego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ponadto dzieci powinny zostać przyjęte do systemu szkolnego najpóźniej dwa miesiące po przyjeździe.

Państwa członkowskie mogą postanowić, że wnioskodawca musi przebywać w określonym miejscu ze względu na porządek publiczny lub w celu skutecznego zapobieżenia ucieczce wnioskodawcy, jeżeli takie ryzyko istnieje. Zatrzymanie może być oparte wyłącznie na określonych podstawach zawartych w prawie krajowym.

Sophie in 't Veld, posłanka do Parlamentu Europejskiego (Odnowić Europę, Holandia), sprawozdawczyni, powiedziała, że porozumienie jest przełomem.

„Nie tylko dlatego, że współprawodawcy w końcu posuwają się naprzód w pracach nad wspólnym europejskim systemem azylowym, ale przede wszystkim dlatego, że umowa ta powinna doprowadzić do wymiernej poprawy życia osób ubiegających się o azyl w całej UE. Zwłaszcza teraz, gdy widzimy zdjęcia osób ubiegających się o azyl, które muszą spać na ulicach w kilku państwach członkowskich, nadszedł czas, aby Europa pokazała swoje ludzkie oblicze i zapewniła wysokie i spójne standardy przyjmowania” – powiedziała.

Uzgodniony tekst musi zostać zatwierdzony przez Komisję Wolności Obywatelskich i sesję plenarną PE, a także Radę, zanim będzie można go opublikować w Dzienniku Urzędowym UE.

Skomentuj