Wdówik: będzie dalszy rozwój zakładów aktywności zawodowej

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik zapowiedział, że nastąpi dalszy rozwój programu zakładów aktywności zawodowej, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Rząd przeznaczył na ten cel dodatkowe 100 mln zł.

„Wkrótce będziemy rozwijać także nowe zakłady aktywności zawodowej, rozmawiamy z samorządowcami, jak to zrobić, żeby jak najwięcej osób niepełnosprawnych mogło podjąć prace, żeby nie były osobami, które są utrzymywane przez świadczenia społeczne, przez budżet państwa, ale które do tego budżetu się dokładają przez to, że pracują i mogą odprowadzać podatki – to jest nasz cel” – powiedział wiceminister podczas wtorkowego spotkania w Starostwie Powiatowym w Bochni (Małopolskie).

Wdówik, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, przypomniał, że Polska jest „na szarym końcu w Europie” pod względem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wynosi on dla naszego kraju 28 proc. – mówił wiceminister, podczas gdy np. w Czechach – 44 proc. a w Szwajcarii – 70 proc.

„Mamy mnóstwo do nadrobienia – to jest ważne i ze względu na to, jak osoba niepełnosprawna się czuje i w makroskali dla budżetu państwa” – wskazał pełnomocnik rządu.

Przypomniał, że tworzenie nowych zakładów aktywności zawodowej jest przewidziane w ramach dodatkowych środków, jakie w zeszłym roku premier Mateusz Morawiecki skierował na rzecz osób niepełnosprawnych. Przewidziano na ten cel 100 mln zł.

„Idziemy w stronę wspierania rynku pracy oraz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne” – podkreślił Wdówik.

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki, która zapewniają zatrudnienie osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Osoby te wymagają specjalnych tzw. chronionych warunków pracy.

Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Polsce działa 127 takich zakładów zatrudniających ponad 5800 osób głównie ze znaczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

We wtorek wiceminister Wdówik odwiedził także Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. św. Brata Alberta w Cerekwi w powiecie bocheńskim, gdzie spotkał się z wychowankami i zwiedził pracownie działające w tej placówce.

Wiceminister podkreślił rolę organizacji pozarządowych i samorządów w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

„Tutaj w terenie dopiero widać, że jest mnóstwo inicjatyw zapewniających i możliwości rozwoju edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych i aktywności dziennych (…). Bardzo mocno trzeba podkreślić ogromną rolę organizacji pozarządowych, np. Fundacja im. Brata Alberta działa w całej Polsce, nadając pewien ton, żeby to wsparcie było podmiotowe, zachowujące godność, szacunek osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych obywateli tego kraju” – ocenił.

Starosta bocheński Adam Korta przypomniał, że Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. św. Brata Alberta w Cerekwi został otwarty pod koniec zeszłego roku w zrewitalizowanym budynku, który przez 17 lat stał pusty, dzięki wsparciu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środkom własnym powiatu. Obecnie korzysta z niego 25 podopiecznych.

Według starosty w najbliższym roku samorząd zamierza ukończyć sztandarową inwestycję powiatu w zakresie polityki społecznej – zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym. Będzie on dysponował 100 miejscami dla pacjentów.

Skomentuj