Wdówik: praca daje osobie z niepełnosprawnością niezależność; potrzebne instrumenty wsparcia

Chcemy wypracować nowe instrumenty, wspierające osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy, bo praca jest tym, co w pierwszym rzędzie daje osobie niepełnosprawnej niezależność – powiedział we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Wiceminister mówił na konferencji prasowej w Warszawie o szczegółach programu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Chcemy przede wszystkim wypracować nowe narzędzie, nowe instrumenty, wpierające osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy, te osoby niepełnosprawne, które chcą podjąć własną działalność gospodarczą. (…) To narzędzie, które wesprze też pracodawców gotowych zatrudniać osoby niepełnosprawne” – podkreślił Wdówik.

Zwrócił uwagę, że „praca jest tym, co w pierwszym rzędzie daje osobie z niepełnosprawnością niezależność – przede wszystkim materialną”.

„Z punktu widzenia państwa przebudowujemy system, w którym osoby w tej chwili będące biorcami świadczeń, staną się płatnikami podatków. To szalenie ważna rzecz, dlatego że potrzebujemy więcej środków na wsparcie osób najniżej funkcjonujących. W Polsce w tej chwili mamy sytuację, że wiele osób z niepełnosprawnością, które mogłyby pracować – ze względu na różnego rodzaju zaszłości i regulacje ograniczające możliwość zarobkowania – nie wchodzi na rynek pracy” – zauważył Wdówik.

Projekt realizowany jest prze MRiPS wraz z trzema organizacjami eksperckimi – Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

W ramach projektu Polski Związek Głuchych oferuje cztery instrumenty natomiast testowane będą tylko trzy. „Pierwszy ma charakter typowo ekspercki i zakłada likwidacje pułapki rentowej poprzez podniesienie progu i umożliwienie swobodnego zarabiania bez względu na otrzymywanie renty” – powiedział prezes zarządu Krzysztof Kotyniewicz.

Wspomniał, że kolejnym instrumentem jest Centrum Komunikacji do celów zawodowych. „Jego celem będzie zapewnienie dostępu do rynku pracy osób komunikujących się w języku migowym poprzez stały dostęp do usługi tłumacza języka migowego przez w usługę dwustronną czy też trójstronnej komunikacji” – powiedział Kotyniewicz. „Będzie ono działało od godz. 8.00 do godz. 20.00” – dodał.

Testowane będą także trzy warianty instrumentu „Bon na Start” będącego dodatkiem motywacyjny za podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Środki mają być przeznaczone na wsparcie mobilności i elastyczności danej osoby na rynku pracy.

Bon na start będzie przyznawany w odpowiednich cyklach i kwotach, zgodnie z wariantem wybranym przez wnioskodawcę. Pierwszy jest to bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia. Wariant drugi, to bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia, zaś wariant trzeci jest bonem wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 9 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.

„Moje dostępne miejsce pracy” jest to świadczenie przyznawane na zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy (u tego samego lub różnych pracodawców).

Osoba sama zdecyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy. Będzie mogła go również zabrać zmieniając pracę – wyjaśnił Kotyniewicz.

Wiceprezes POPON (Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) Krzysztof Kosiński powiedział, że jednym z instrumentów jest „kompleksowa i powszechna dostępność do informacji o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością, czyli co pracodawca musi zrobić, żeby zatrudnić taką osoby”. Wspomniał, również o instrumencie mającym pomóc pracodawcom w uzyskaniu wsparcia finansowego.

Innym instrumentem jest bon skierowany do pracodawców zatrudniających osobę niepełnosprawną, która chce zmienić swoje stanowisko pracy z chronionego na normalne. „Zakłada on, że pracodawca przyjmując taką osobę odpowiednio długo, będzie mógł trzymywać dodatkowo dedykowane wsparcie finansowe związane z jej zatrudnieniem. Staramy się, aby wnioski były automatycznie weryfikowane” – wyjaśnił Kosiński.

„Gwarancja zatrudnienia” – to instrument mający wesprzeć pracodawcę w momencie, kiedy pracownik stał się osobą niepełnosprawną, aby mógł wprowadzić zamiany z miejscu zatrudnienia. „Część środków zostanie przeznaczona na rehabilitację osoby niepełnosprawnej” – zaznaczył Kosiński.

Instrumenty będą testowane w całym kraju na różnej grupie osób i w innym czasie. „Bony na Start” będzie testowany przez 9 miesięcy, na grupie 100 osób; „Moje dostępne miejsce pracy” – na grupie 50 osób, zaś Centrum Komunikacji na grupie minimum 250 osób. Łącznie przetestowanych zostanie 1200 podmiotów. Przygotowane ekspertyzy zostaną w przyszłym roku przekazane ministerstwu.

Skomentuj