Wdówik: U osób z niepełnosprawnościami i wykształceniem wyższym szansa na zatrudnienie sięga 70%

„U osób z niepełnosprawnościami, uzyskujących wykształcenie wyższe, szansa na zatrudnienie wzrasta do prawie 70 proc., a u osób gorzej wykształconych ten odsetek nie przekracza kilkunastu procent – powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Pełnomocnik rządu wziął w środę udział w organizowanej w Łodzi po raz dziesiąty konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”, poświęconej zagadnieniom aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

„W przypadku osób z niepełnosprawnościami zależność między edukacją i szansami na zatrudnienie jest jeszcze większa niż u osób bez takich ograniczeń. Konferencja, która łączy uczelnie wyższe i tematykę rynku pracy, jest strzałem w dziesiątkę, bo w przypadku osób z niepełnosprawnościami uzyskujących wykształcenie wyższe szansa na zatrudnienie wzrasta do prawie 70 proc.; osoby z niższym wykształceniem mają te szanse na poziomie od dziesięciu do kilkunastu procent – w zależności od kierunku kształcenia” – podkreślił Wdówik.

Jego zdaniem w ostatnich latach można zaobserwować rosnące zaangażowanie świata akademickiego w kraju w likwidowanie barier, jakie osoby z niepełnosprawnościami napotykały na uczelniach.

„Świat akademicki szuka rozwiązań dotyczących tego, gdzie człowiek z niepełnosprawnością może się kształcić i jakich technologii używać, aby go w tym wesprzeć” – zaznaczył.

W opinii Wdówika już w samym podejściu do niepełnosprawności nastąpiła w ostatnich latach daleko idąca zmiana – z modelu medycznego na model oparty o prawa człowieka, wynikający z konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

„W tej chwili sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy nie ulega pogorszeniu. Fakt, że podmioty zatrudniające większą liczbę takich osób, są beneficjentami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i otrzymują zachęty finansowe sięgające nawet 75 proc. wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, w znacznym stopniu stabilizuje tę sytuację” – zauważył.

Podobne obserwacje ma Hubert Gęsiarz – prezes Fundacji Łódź Akademicka, organizującej konferencję, w której uczestniczą m.in. przedstawiciele uczelni zajmujący się sprawami osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, absolwenci i studenci z niepełnosprawnościami czy PFRON.

„Osoba z wykształceniem i kompetencjami jest wyśmienitym kandydatem do zatrudnienia; jeśli uda nam się za pomocą szkoleń i studiów te kompetencje rozwinąć, pracodawcy są otwarci, aby zatrudniać więcej osób z niepełnosprawnościami. Na przestrzeni ostatnich 9 lat współczynnik osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy z 70 proc. zmniejszył się do ponad 50. To oznacza, że osoby, które chcą być aktywne zawodowo coraz częściej znajdują zatrudnienie” – zaznaczył.

Współorganizatorem konferencji odbywającej się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Jak zaznaczył jego prorektor ds. kształcenia prof. Tomasz Kostka, na uczelni studiuje obecnie 125 studentów z niepełnosprawnościami.

„Naszym celem jest to, aby jak najwięcej młodych ludzi mogło spełnić swoje marzenia, czyli dostać się na wymarzony kierunek studiów, skończyć go i móc pracować w wybranym zawodzie. Nie jest to łatwe, szczególnie w zawodach medycznych, gdzie są wymagania dotyczące sprawności funkcjonalnej – mamy z tym na co dzień poważne problemy, ale staramy się je pokonywać” – dodał.

Z kolei prezes ŁSSE Marek Michalik przyznał, że Strefa nie zatrudnia ani jednego pracownika z niepełnosprawnościami, ale prowadzone przez nią Technikum Automatyki i Robotyki kształci kilku takich uczniów, co spowodowało konieczność zainteresowania się ich specjalnymi potrzebami.

„Obserwuję coraz większe zrozumienie wśród pracodawców dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. W tej materii naprawdę wiele się zmieniło” – zaznaczył Michalik.

Skomentuj