Wiceminister Socha: nie ma ofert pracy dla matek, które chciałyby wrócić do pracy na część etatu

Dużo kobiet nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad dziećmi, chętnie wróciłyby do pracy, ale na część etatu. Jednak takich ofert nie ma, bo większość spółek nie zatrudnia pracowników w takiej formie – wskazała w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Wiceminister Barbara Socha uczestniczyła w konferencji poświęconej praktykom prorodzinnym stosowanym przez polskie spółki giełdowe. Wiceszefowa MRiPS zaprezentowała na niej raport z wyników badania „Pracownik i jego rodzina: nowe spojrzenie na +S+ w ESG”, który został przeprowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Giełdę Papierów Wartościowych (GPW).

Celem badania było stwierdzenie, w jaki sposób spółki notowane na GPW kształtują środowisko pracy w trzech aspektach: elastyczności pracy, stabilności pracy oraz innych benefitów prorodzinnych.

Wiceminister Socha zwróciła uwagę, że według badania większość firm nie zatrudnia pracowników na część etatu. „Tylko 15 proc. badanych pracuje na część etatu. (…) A duża część kobiet, które są nieaktywne zawodowo najczęściej z powodu konieczności opieki nad dziećmi, chętnie wracałyby do pracy, ale na cześć etatu, natomiast takich ofert nie ma” – podkreśliła wiceszefowa MRiPS.

Jak dodała, 28 proc. spółek wskazało, że nie funkcjonuje u nich praca zdalna lub hybrydowa. „Z kolei prawie 30 proc. firm deklaruje, że ponad połowa pracowników to osoby, które pracują w trybie zdalnym lub hybrydowym. Można powiedzieć, że mamy trochę taki dualizm – z jednej strony są firmy, które w ogóle nie dają takich możliwości, a z drugiej strony są firmy, które w większości działają w taki sposób” – zaznaczyła wiceminister.

Zwróciła uwagę, że prawie wszystkie firmy, które ujęto w badaniu stosują ruchomy czas pracy. „70 proc. firm oferuje ograniczanie nadgodzin.(…) Zwróciłabym jeszcze uwagę na unikanie spotkań przed 9 i po 16 w ponad połowie spółek, co ma sprzyjać łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. 45 proc. spółek wskazuje w swoich ogłoszeniach o pracę, że dana praca może być wykonywana zdalnie lub hybrydowo” – dodała Socha.

Najmniej popularne rozwiązania w firmach to: dodatkowe dni wolne od pracy, szkolenia dla menadżerów w zakresie zarzadzania zespołem pracującym zdalnie, zakładowe żłóbki i przedszkola.

„Aż 10 proc. firm czy spółek przynajmniej częściowo finansuje wyjazd pracowników na firmowe wyjazdy integracyjne z rodziną” – zaznaczyła Socha.

Z badania wynika, że 17 proc. spółek zatrudnia wszystkich pracowników na podstawie umowy stałej. „To są firmy, które dają ogromne poczucie stabilności swoim pracownikom” – podkreśliła wiceminister. Z drugiej strony – jak wynika z raportu – 14 proc. firm zatrudnia na umowę stałą mniej niż połowę pracowników.

W raporcie podano, że w zakresie benefitów najpopularniejsze jest zapewnienie opieki zdrowotnej i ubezpieczenia członków rodziny (69 proc.). Co dziesiąta spółka wspiera pracowników w aspekcie mieszkaniowym. Najmniej popularne są szkolenia z zakresu work-life balance i radzenia sobie w życiu rodzinnym.

U ponad połowy ankietowanych spółek świętuje się ważne wydarzenia rodzinne w życiu pracownika. Prawie co piąta spółka nagradza pracowników bonusami pieniężnymi.

Spośród innych działań nakierowanych na dzieci pracowników najpopularniejsze są upominki i wydarzenia w firmie. Całkiem spory odsetek firm (25 proc.) dofinansowuje działania związane z rekreacją rodzinną lub nauką.

Stosowanie rozwiązań nakierowanych na rodziny pracowników, takie jak elastyczne formy świadczenia pracy, zdaniem 79 proc. ankietowanych przekłada się na zwiększenie lojalności i zmniejszenie rotacji pracowników.

Drugą najczęściej dostrzeganą zaletą jest zwiększenie zaangażowania w pracę zatrudnionych. W przypadku form sprzyjających poczuciu stabilności zatrudnienia ta zaleta niemal dorównuje zwiększeniu lojalności i wskazało ją 79 proc. ankietowanych.

„Bariery dla upowszechnienia rozwiązań sprzyjających życiu rodzinnemu pracowników są mniej oczywiste niż korzyści. Przeważają postrzegane bariery o charakterze zarządczym, bariery kosztowe mają mniejsze znaczenie” – wskazała wiceminister Socha.

Członkini Zarządu Giełda Papierów Wartościowych Izabela Olszewska podkreśliła, że uwzględnianie zagadnień ESG (E-środowiskowych, S-społecznych i G-ładu korporacyjnego) w strategii spółek wpływa w coraz większym stopniu na decyzje inwestorów. Zwróciła uwagę, że spółki, które rozwijają swoją działalność w sposób zrównoważony są postrzegane jako bardziej przewidywalne i stabilne finansowo.

„Zrównoważony rozwój staje się jednym z priorytetów zarządów wielu spółek i tym samym niezbędnym elementem ich strategii.(..) Dzisiaj już inwestorzy pytają podczas podejmowania swoich decyzji inwestycyjnych nie tylko o wyniki finansowe spółek, ale także, co raportują one z obszaru niefinansowego, czyli z ESG” – podkreśliła Olszewska.

Badanie MRiPS i GPW zostało zrealizowane w dniach 11 października – 7 listopada 2022 r. Do ankiety zostały zaproszeni przedstawiciele działów HR spółek z Głównego Rynku oraz NewConnect.

Skomentuj