Wymiar urlopu wypoczynkowego przy krótkotrwałym zatrudnieniu na przełomie dwóch miesięcy

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdzie okres zatrudnienia trwał na przełomie dwóch miesięcy?

Pytanie od czytelnika:

Po półrocznym pobycie za granicą i powrocie do kraju w październiku 2022 r., zawarłam umowę na 2-tygodniowy okres próbny. Umowa ta trwała od 28 listopada do 11 grudnia 2022 r. Po jej zakończeniu nie byłam zainteresowana dalszą współpracą z tym pracodawcą, dlatego odmówiłam zawarcia z nim kolejnej umowy o pracę. Miała to być umowa o pracę na czas określony.

W związku z tym, że w okresie zatrudnienia nie korzystałam z urlopu wypoczynkowego, po zakończeniu obowiązywania wspomnianej umowy o pracę pracodawca był zobligowany wypłacić mi ekwiwalent pieniężny.

Posiadam ponad 10-letni staż pracy. Byłam zatrudniona na pełnym etacie. Pracodawca uznał, że w takim układzie należy mi się ekwiwalent za 3 dni urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent ten otrzymałam.

Z początkiem 2023 r. podjęłam pracę w innej firmie. W rozmowie z kadrową tej firmy dowiedziałam się, że ekwiwalent należał mi się w większej wysokości, ponieważ w przypadku zatrudnienia przypadającego na przełomie dwóch miesięcy, każdy z tych miesięcy należy zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca, co powoduje, że w moim przypadku przysługiwał mi ekwiwalent za 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Czy mogę jeszcze wystąpić do byłego pracodawcy o wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego do prawidłowej wysokości? Do kiedy najpóźniej mogę takie żądanie mu zgłosić?

W przypadku niewykorzystania w naturze w trakcie obowiązywania umowy o pracę całości przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego – pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj