Zmiany w urlopie ojcowskim

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa przepisów dyrektywy Nr 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79). Implementacja dyrektywy będzie wiązała się z szeregiem zmian w kodeksowych przepisach dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem. Dotyczą one m.in. urlopu ojcowskiego.

Mniej czasu na urlop

W aktualnym stanie prawnym (październik 2022 r.), zgodnie z art. 1823 kodeksu pracy (dalej: KP), pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  1. do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  2. do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Po zmianie przepisów, skróceniu ulegnie termin, do którego możliwe będzie skorzystanie z przedmiotowego uprawnienia – z 24 miesięcy do 12 miesięcy odpowiednio: życia dziecka (dziecko biologiczne) lub uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie adopcji (dziecko adopcyjne).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj