Zostaliśmy najlepszym poradnikiem technicznym

W konkursie TECHNICUS organizowanym cyklicznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, prace oceniane są w dwóch kategoriach – za najlepszą publikację techniczną i najlepszy poradnik. W tym roku nasze Wydawnictwo Tarbonus Sp. z.o.o, które jest także wydawcą Asystent BHP Portal, zdobyło nagrodę w drugiej kategorii, a zatem najlepszym poradnikiem technicznym została nasza publikacja – „Poradnik Służby BHP”.

Konkurs TECHNICUS organizowany  jest cyklicznie przez FSNT-NOT na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. W tegorocznej edycji konkursu rywalizowały 63 pozycje książkowe.

Jury Konkursu, obradujące w Warszawskim Domu Technika NOT, 7 czerwca 2023 r. pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT, w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki,
  • mgr inż. Magdalena Borek-Daruk – Prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
  • Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki,
  • mgr inż. Andrzej Palacz – członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP,
  • mgr inż. Marek Bielski – redaktor „Przeglądu Technicznego”,
  • mgr inż. Bronisław Hynowski – Prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki,
  • mgr inż. Józef Trzionka – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, dziennikarz

postanowiło przyznać Puchary TECHNICUS 2023 za następujące pozycje:

NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ

Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Wybrane aspekty.

Redakcja: Anna Gawlak

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

W tej kategorii przyznano też trzy wyróżnienia:  za pracę „Centralna Kolei Transandyjska Callao – Lima – La Oroya” autorstwa Przemysława Dominasa (Księży Młyn i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika.), za „Innowacje i inspiracje. 150- lecie urodzin Jana Szczepanika” pod red. Elizy Krzyńskiej Nawrockiej (Wydawnictwo Akademii Tarnowskiej) oraz za pracę „Trwałość mostów stalowych” autorstwa Adama Wysokowskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

NAJLEPSZY PORADNIK TECHNICZNY

Poradnik służby BHP

Marek Gałusza

Wydawnictwo Tarbonus Sp. z o.o.

Również w tej kategorii przyznano trzy wyróżnienia – za pracę „Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich. Poradnik techniczny” autorstwa Agnieszki Generowicz, Henryka Kultysa, Andrzeja Natkańca, Jacka Sobczyka oraz Tomasza Batora (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej), za pracę „Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów informatyki” autorstwa Khalid Saeeda i Marka Parfieniuka (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej) oraz za „Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Poradnik” (wydanie elektroniczne) pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Błażejewskiego (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski).

Jury przyznało również dwa Wyróżnienia Specjalne za „Polskie górnictwo rud miedzi zmiany środowiskowe. Monografia wybrane opracowania i dokumenty” autorstwa Stanisława Downorowicza (Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział w Lublinie) oraz dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.

Wymienione powyżej nagrody zostały wręczone 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT – NOT.

blank

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Jury konkursu za docenienie naszej publikacji.

Zachęcamy także do zakupu naszej nagrodzonej publikacji: https://www.tarbonus.pl/produkt/poradnik-sluzby-bhp-wydanie-2022/

Skomentuj