ZUS: ok. 1 tys. firm otrzyma 100 mln zł na dofinansowanie bezpieczeństwa pracy

W tym roku prawie 5,2 tys. przedsiębiorców złożyło do ZUS wnioski o dofinansowanie do projektów, które poprawią warunki pracy – przekazał PAP rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Dodał, że łączna kwota przyznanych środków wyniosła niemal 100 mln zł.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski poinformował PAP, że znane już są wyniki tegorocznego konkursu na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy.

„Pozytywną i formalną ocenę merytoryczną uzyskało 2,7 tys. przedsiębiorców. Spośród nich do otrzymania dotacji zakwalifikowało się 966 płatników składek” – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Podkreślił, że zainteresowanie konkursem było bardzo duże. „O dofinansowanie ubiegało się niemal 5,2 tys. płatników składek” – powiedział Żebrowski.

Dodał, że eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wybrali najbardziej obiecujące projekty, które poprawią warunki pracy, a łączna kwota przyznanych środków wyniosła niemal 100 mln zł.

Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS (https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301).

Płatnik składek może otrzymać z ZUS-u do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Skomentuj