ZUS: ruszyła wypłata środków w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Płatnicy składek z określonych branż, którzy mieli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, wciąż mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie pieniężne. Ruszyła wypłaty pieniędzy – poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

„Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Świadczenie wynosi 3010 zł za każdego ubezpieczonego i jest nieopodatkowane. Złożono kilkadziesiąt wniosków. ZUS uruchomił wypłatę pieniędzy” – powiedział rzecznik ZUS.

Dodał, że zasady ustalania prawa i wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego płatnikom składek z określonych branż określa podpisana 29 września przez prezydenta ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

„Szczegółowy krąg uprawnionych podmiotów wynika z rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy. Wskazuje ono kody PKD, którymi musi być oznaczona przeważająca działalność, powiaty, na których obszarze działalność była prowadzona i miesiąc, za który będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie” – zauważył Żebrowski.

O pomoc mogą ubiegać się płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Są to podmioty operujące na terenach, przez które przepływa Odra. Do spełnienia jest też kilka warunków ogólnych, jak prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.), zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Aby uzyskać pomoc, konieczne jest przede wszystkim wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 r.

Jednorazowe świadczenie 3010 zł przysługuje za każdego ubezpieczonego spełniającego warunki ustawowe. Od świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlega ono potrąceniom i egzekucji. Świadczenie będzie stanowiło tzw. pomoc de minimis.

Informacja o wypłaconej na rachunek bankowy kwocie jednorazowego świadczenia, zestawienie ubezpieczonych, którzy zostali uwzględnieni przy ustalaniu kwoty świadczenia i zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej będą zamieszczane na PUE ZUS.

Skomentuj