ZUS: w 2022 roku zarejestrowano 1,7 mln umów o dzieło

W 2022 roku zarejestrowano 1,7 mln umów o dzieło. Są one najczęściej zgłaszane przez płatników składek, którzy prowadzą działalność naukową i techniczną oraz w zakresie informacji i komunikacji. Wykonawcami takich umów są w większości mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat – wynika z raportu ZUS.

ZUS podał, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przekazano 1,17 mln formularzy RUD (formularz służący do przekazywania danych o umowach o dzieło). Dotyczyły one ponad 1,7 mln umów o dzieło, a informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (ok. 97 proc.) to płatnicy składek. Natomiast liczba osób wykonujących takie umowy wyniosła 342,6 tys.

W 2022 r. złożono do ZUS więcej formularzy RUD (o 33,9 tys.) niż w 2021 r., ale zgłoszono na nich mniej umów o dzieło (o 15,8 tys. mniej umów w 2022 r.). Średnia liczba umów na formularzu w 2021 r. to 1,51, w 2022 r. 1,46.

„Z danych ZUS wynika, że umowy o dzieło zgłaszane są przede wszystkim przez płatników składek. Najczęściej są to podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną oraz w zakresie informacji i komunikacji, zgłaszające do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 9 ubezpieczonych” – wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zwróciła uwagę, że umowy o dzieło w większości przypadków zawierane są na okresy nie dłuższe niż 9 dni. „Najczęściej osoby wykonujące umowę o dzieło zamieszkują w województwie mazowieckim, a największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30–39 lat. Jednocześnie umowy o dzieło zawierane są częściej z mężczyznami. W przypadku cudzoziemców wykazywanych w formularzach RUD, największą grupę stanowią obywatele Ukrainy” – dodała prof. Uścińska.

Według danych ZUS na przestrzeni 2022 r., największa liczba formularzy RUD została złożona w grudniu – 107,9 tys. Zawierały one informacje o 129,6 tys. umów i zostały przekazane przez 21,7 tys. podmiotów. Najwięcej formularzy RUD było zarejestrowanych w woj. mazowieckim, najmniej w województwie opolskim.

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stanowili oni ok. 58 proc. ogółu płatników składek zgłaszających umowy o dzieło w analizowanym przez ZUS okresie.

Umowy o dzieło w 2022 r. zgłaszano przede wszystkim na PUE ZUS. W ten sposób przekazano 1,02 mln formularzy RUD. Jest to 87,15 proc. ogółu zgłoszeń. Drugim najczęstszym sposobem składania formularza RUD była przesyłka pocztowa. Tak złożono 134,8 tys. tych formularzy. Stanowiło to 11,52 proc. ogółu zgłoszeń. Rzadko składano je osobiście na sali obsługi klientów – tylko 1,33 proc. z nich.

Najczęściej umowę o dzieło wykonywali mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat. Pracowali w takich sekcjach jak: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,61 proc.); informacja i komunikacja – (19,29 proc.); działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (13,41 proc.); edukacja – (12,56) proc. pozostała działalność usługowa – (10,97 proc.).

Liczba umów o dzieło zawarta z cudzoziemcami wyniosła 55,1 tys., co stanowi 3,23 proc. zawartych umów o dzieło. Najczęściej byli to obywatele: Ukrainy 42,73 proc., Białorusi 16,70 proc., Niemiec 3,90 proc., Wielkiej Brytanii 3,26 proc., Rosji 3,24 proc., Włoch 2,12 proc., Francji 1,94 proc., USA 1,65 proc., Hiszpanii 1,56 proc., Czech 1,44 proc.

Skomentuj