ZUS: w pierwszym półroczu 2023 roku więcej umów u dzieło

W pierwszym półroczu 2023 r. zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło, to nieco więcej niż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami i osobami w wieku 30-39 lat.

Jak podał ZUS, w pierwszym półroczu 2023 r. złożono więcej formularzy RUD i zgłoszono więcej umów o dzieło niż analogicznym okresie w latach 2021-2022.

Wzrost liczby formularzy ZUS RUD w 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 56 tys., a w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 152 tys. Natomiast liczba umów o dzieło, która została zgłoszona po dwóch kwartałach 2023 r. jest wyższa o 11,2 tys. niż w 2022 r. i 143,6 tys. niż 2021 r.

„Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło został wprowadzony w 2021 r. Zgromadzone w rejestrze informacje są wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych. To doskonała baza wiedzy dla ekonomistów oraz ekspertów z dziedziny ubezpieczeń społecznych i rynku pracy” – podkreśla w wypowiedzi dla PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Dane o zawieranych w Polsce umowach o dzieło, które regularnie publikujemy pokazują, że – wbrew przypuszczeniom – w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło” – dodała prof. Uścińska.

Z danych ZUS wynika, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 51,3 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 98 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 630. Jest to 1,23 proc. ogółu zgłaszających.

Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W ten sposób przekazano 547,7 tys. formularzy RUD. Jest to 89,74 proc. ogółu zgłoszeń.

W pierwszym półroczu 2023 r. na formularzach RUD częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,81 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 56,2 tys. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden oraz osiem dni.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji „informacja i komunikacja” – 57,3 tys. wykonawców (21,94 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 50,3 tys. wykonawców (19,28 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 34,2 tys. wykonawców (13,09 proc.), edukacja – 31,8 tys. wykonawców (12,19 proc.), pozostała działalność usługowa – 26,7 tys. wykonawców (10,24 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe – 10,3 tys. wykonawców (3,94 proc.).

ZUS zaznaczył, że umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Według informacji przekazanej przez Zakład liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD wyniosła prawie 13 tys., co stanowi 5,73 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy – 43,64 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,96 proc., Niemiec – 3,08 proc., Rosji – 2,84 proc., Wielkiej Brytanii – 2,33 proc., USA – 1,99 proc., Francji – 1,89 proc., Włoch – 1,82 proc. czy Hiszpanii – 1,49 proc. Natomiast liczba umów o dzieło zawarta z cudzoziemcami wyniosła 29,4 tys., co stanowi 3,46 proc. zawartych umów o dzieło.

„Rozpatrując natomiast liczbę zawieranych umów w podziale na województwa, jako ciekawostkę można uznać fakt, że w województwie lubuskim najmniej wykonawców w odniesieniu do liczby ubezpieczonych. Było ich tylko 74 na 10 tys. ubezpieczonych. Dla porównania w województwie mazowieckim było ich ponad 3 razy więcej – 240 na 10 tys. ubezpieczonych” – podał ZUS.

 

Skomentuj