ZUS: wystawiono 100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich

Wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich okazało się wielkim sukcesem. Niewielu krajom UE udało się przeprowadzić tak trudną reformę. Z naszego doświadczenia korzystają inne kraje Unii – poinformowała w piątek PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. ZUS wystawił do tej pory 100 mln e-ZLA.

Prezes ZUS przekazała, że w 2021 r. lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z powodu ich choroby. „Łączna liczba dni absencji w pracy, wynikająca z tych zaświadczeń, wyniosła 239,9 mln. W porównaniu do 2020 r. zmniejszyła się zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń – o 1,3 proc.” – poinformowała szefowa ZUS.

Wskazała, że dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem, które stanowiły prawie 17 proc. absencji.

„Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w pracy, spowodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Kolejne miejsca w rankingu zajmują urazy i zatrucia (13,1 proc.), choroby układu oddechowego (11,6 proc.) oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10,5 proc.)” – dodała prof. Uścińska.

Podkreśliła, że wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich okazało się wielkim sukcesem. „Przed tą reformą wykonaliśmy gigantyczną pracę. Zawarliśmy porozumienie z wieloma placówkami ochrony zdrowia publicznymi i niepublicznymi. Szkoliliśmy lekarzy, zakładaliśmy im profile na Platformie Usług Elektronicznych, niezbędne do wystawienia zwolnienia” – wskazała prezes ZUS.

„Ciężka praca dała efekty. Polska jest jednym z niewielu krajów UE, które wprowadziły bardzo trudną reformę, które wyparły papierowe zwolnienia lekarskie. Z naszego doświadczenia korzystają inne kraje Unii” – dodała szefowa Zakładu.

Zwróciła uwagę, że elektroniczne zwolnienia okazały się szczególnie istotne w czasie wybuchu pandemii COVID-19. „Dziś, po tym doświadczeniu, nie wyobrażam sobie naszej działalności bez E-ZLA. Gdyby nie ta reforma, mielibyśmy dużo większe trudności w terminowej wypłacie zasiłków. Przypomnę, że w marcu 2020 r. padł rekord zaświadczeń – wystawiono ich około 3,3 mln, w jeden dzień 300 tys. Miało to oczywiście związek z epidemią koronawirusa” – wskazała prof. Uścińska.

Przypomniała, że w konsekwencji reformy zaświadczeń wprowadzono w Polsce e-recepty oraz e-wizyty. „Tym samym wyznaczyliśmy kierunek nowoczesnych i bardzo potrzebnych e-usług dla obywateli” – podkreśliła prezes ZUS.

Jak zaznaczyła, e-ZLA to dla lekarzy szybsza i wygodniejsza metoda wystawiania zaświadczeń. „Dzięki niej pracodawca natychmiast dowiaduje się o nieobecności pracownika i może szybciej zorganizować zastępstwo. Z kolei chory pracownik nie musi zanosić zaświadczenia do pracodawcy” – dodała szefowa Zakładu.

„Od lat jesteśmy świadkami transformacji środków komunikacji i rozwoju technologicznego. Trudno już sobie wyobrazić świat bez smartfonów, komunikatorów, maili czy internetu. Dziś szeroko rozumiana cyfryzacja to element łączący wszystkie obszary sektora usług publicznych jak i komercyjnych. ZUS jest w awangardzie tych zmian, sukces projektu e-ZLA dobitnie o tym świadczy” – oceniła prof. Uścińska.

Skomentuj