44% badanych dobrze ocenia sytuację w zakładach pracy

44 proc. internautów pracujących zawodowo oceniło, że w trzeciej dekadzie kwietnia sytuacja w ich zakładach pracy była dobra, a 20 proc uznała za złą. Największe poczucie stabilizacji mają zatrudnieni w urzędach.

Badanie przeprowadzono w dniach 23-27 kwietnia drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI) na próbie 1000 respondentów zrekrutowanych (na podstawie określonych cech demograficznych: płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania w określonym województwie i miejscowości odpowiedniej wielkości).

Zwrócono uwagę, że „badania internetowe mają swoje ograniczenia metodologiczne. Z internetu korzysta bowiem jedynie część polskiego społeczeństwa. Wedle badań CBOS z marca 2020 r. blisko 76 proc. ankietowanych korzysta z internetu przynajmniej raz w tygodniu, a pozostali rzadziej lub wcale, zatem wskaźnik ten na pewno nie obejmuje całego społeczeństwa”.

Z badań CBOS i IQS wynik, że stan epidemii odcisnął piętno na nastrojach społecznych dotyczących miejsc pracy. 44 proc. internautów pracujących zawodowo oceniło, że w trzeciej dekadzie kwietnia sytuacja w ich zakładach pracy była dobra. Blisko jedna trzecia (31 proc) uważała ją za „ani dobrą, ani złą”, a co piąty (20 proc.) uznał ją za złą.

Sytuację w swoich zakładach pracy w trzeciej dekadzie kwietnia najlepiej oceniali zatrudnieni w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych, w tym także w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – blisko połowa (49 proc.) z nich uważała ją za dobrą, a tylko 11 proc. za złą. Natomiast najwięcej ocen negatywnych odnotowano wśród pracujących w sektorze prywatnym poza rolnictwem (24 proc.).

Największa grupa pracujących (42 proc.) uważała, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. Wśród pozostałych badanych więcej było jednak spodziewających się pogorszenia niż oczekujących poprawy (odpowiednio 26 proc. i 19 proc.).

Zwrócono uwagę, że prognozy dotyczące przyszłości zakładów pracy są mocno zróżnicowane w zależności od formy ich własności. Największe poczucie stabilizacji mają zatrudnieni w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych, w tym także w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – większość z nich (58 proc.) uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. Żadnych zmian w perspektywie roku nie spodziewa się także niemal połowa pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych oraz prowadzących je właścicieli (po 47 proc.).

Zaznaczono, że najbardziej podzielone są opinie badanych pracujących w spółkach prywatnych właścicieli i państwa. „Jest to grupa najczęściej spodziewająca się zarówno pogorszenia sytuacji (31 proc.), jak i jej poprawy (27 proc.). Również podzielone, ale z wyraźnie dominującym odsetkiem spodziewających się stabilizacji (39 proc.), są prognozy pracujących w firmach właścicieli prywatnych”.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że „bardzo wysoki poziom obaw wystąpił wśród osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których aż 46 proc. uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich firmach pogorszy się”.

Zbadano także ocenę rynku pracy w miejscowości zamieszkania oraz najbliższej okolicy. Wynika z nich, że „znacząco ubyło ankietowanych deklarujących, że w ich okolicy są dostępne wolne miejsca pracy, a przybyło wskazujących na problemy ze znalezieniem zatrudnienia”.

„W trzeciej dekadzie kwietnia ponad połowa (53 proc.) badanych internautów oceniła, że w ich miejscowości lub w okolicy można aktualnie znaleźć pracę, jednak zaledwie co dwudziesty (5 proc.) twierdził, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, a 48 proc. wskazywało, że można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią” – podano.

blank

Skomentuj