Agencja zatrudnienia: w 2022 r. wydano 786 tys. powiadomień o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy

W 2022 r. wydano 786 tys. powiadomień o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy; osoby, które chciały, mogły łatwo wejść na rynek pracy – podkreśliła agencja zatrudnienia Personnel Service w rok od wybuchu wojny na Ukrainie.

Agencja zebrała statystyki podsumowujące rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę, dotyczące napływu uchodźców i rynku pracy.

Powołała się na szacunki, wedle których w Polsce przebywa 2,3 mln Ukraińców. Są to zarówno osoby, które przebywały w naszym kraju przed wybuchem wojny, jak i uchodźcy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego ub.r. Z ostatnich danych ZUS wynika, że w styczniu br. w rejestrach PESEL znajdowało się ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, 46 proc. z nich stanowiły kobiety w wieku aktywności ekonomicznej, a ok. 40 proc. dzieci w wieku szkolnym. Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed wojną było w rejestrach ZUS ok. 775 tys. – wskazała agencja.

Według przygotowanego przez nią „Barometru Polskiego Rynku Pracy”, 10 proc. Ukraińców planuje przenieść się do Polski na stałe w ciągu najbliższych kilku lat. Częściej plan osiedlenia się w Polsce na stałe mają mężczyźni – 11 proc. wobec 8 proc. kobiet. Głównie są to osoby od 36 do 50 roku życia (14 proc.) oraz pracownicy, którzy byli w Polsce co najmniej trzy razy (13 proc.).

W 2022 r. wydano 786 tys. powiadomień o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Jak przypomniała agencja, jest to specjalny instrument wprowadzony na mocy specustawy po wybuchu wojny, który miał ułatwiać dostęp do rynku pracy. To się udało – dodała agencja. „Osoby, które chciały, mogły łatwo wejść na rynek pracy. Ukraińcy najczęściej znajdowali zatrudnienie w branży usługowej, hotelarskiej, produkcyjnej, HoReCa czy e-commerce” – podkreślono.

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” wynika, że 42 proc. przedsiębiorstw w Polsce w listopadzie 2022 roku miało w swojej załodze kadrę z Ukrainy. To wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu do lutego 2022 roku i o 14 pkt proc. w porównaniu do edycji raportu z 2021 roku. Najwięcej pracowników z Ukrainy pracuje w firmach zatrudniających ponad 250 osób – 57 proc. z nich ma w załodze kadrę ukraińską. W przypadku średnich firm 45 proc. deklaruje zatrudnianie Ukraińców, a w małych co czwarta. Pracownicy z Ukrainy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – wskazało tak 57 proc. firm.

1 mln 63 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych w ZUS w grudniu 2022 roku. To wzrost od stycznia o 191,7 tys. Jak zaznaczono, ta liczba rośnie systematycznie do dekady. W 2012 roku nieco ponad 93 tys. cudzoziemców było zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Rok później przebiliśmy granicę 100 tys., by w 2018 roku osiągnąć liczbę ponad 569 tys. ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS. Do miliona zbliżyliśmy się w 2021 roku, bo zamknęliśmy rok z 975 tys. osób bez polskiego obywatelstwa w naszym systemie ZUS, a już w 2022 roku ta granica została przekroczona. Największą liczbę ubezpieczonych w ZUS stanowią Ukraińcy. 

Skomentuj