Badanie: 12 proc. pracowników zna kogoś, komu robot zabrał w ostatnim roku pracę

12 proc. pracowników zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku stracił pracę z powodu automatyzacji w firmie – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. Przyspieszająca robotyzacja jest dla pracowników jednym z impulsów do zdobywania nowych kompetencji – dodano.

W „Barometrze Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service niemal co czwarty zatrudniony wskazał, że w ciągu ostatnich dwóch lat przyspieszyła automatyzacja lub robotyzacja w jego firmie – to o 4 pkt proc. mniej niż w badaniu z listopada 2022 r., ale o 7 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot cytowany we wtorkowej informacji zwrócił uwagę, że przyspieszenie automatyzacji widać też w raporcie IFR „World Robotics 2022”. „Wykazał on, że w 2021 r. instalacja nowych robotów przemysłowych wzrosła o 24 proc. w Europie, a w Polsce o aż 56 proc.” – poinformował. Zaznaczył, że wdrożenie automatyzacji to proces kosztowny, ale firmom opłaca się podjęcie tego wysiłku w perspektywie długoterminowej. Według niego pracownicy muszą się na tę rewolucję przygotować.

Według badania Polacy dostrzegają przyspieszającą automatyzację i robotyzację, ale też jej konsekwencje – 12 proc. zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku w wyniku automatyzacji wdrożonej w firmie stracił pracę. Doświadczenie utraty pracy na rzecz robota częściej na swoim koncie mają osoby młodsze: 19 proc. osób w grupie wiekowej 18-24 lata w porównaniu do 11 proc. 45-54-latków oraz 7 proc. osób powyżej 55. roku życia.

Przyspieszająca automatyzacja jest dla pracowników jednym z impulsów do zdobywania nowej wiedzy i kompetencji – 51 proc. badanych deklaruje, że planuje zdobywać nowe umiejętności.

Co czwarta firma w Polsce wdraża aktualnie automatyzację lub robotyzację, a gotowych na jej wdrożenie jest 53 proc. przedsiębiorstw. „Tam, gdzie automatyzacja i robotyzacja będą coraz mocniej wkraczały na rynek pracy, kluczowe są szkolenia i zdobywanie nowych umiejętności przez pracowników” – stwierdzono. Szkolenia z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn planuje 47 proc. firm. Dodatkowo, niemal co czwarty pracodawca przekwalifikuje osoby, którym robot zabierze pracę. Natomiast 3 proc. przedsiębiorców nie planuje szkoleń dla pracowników i ich przekwalifikowanie w związku z możliwym wdrożeniem automatyzacji lub robotyzacji.

Badanie przeprowadzono 6-9 lutego br. na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI. Przebadano 1106 pracowników w wieku od 18. lat wzwyż oraz 317 firm. 

Skomentuj